Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Rezultatele interviului pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, pozițiile 84 și 85 din statul de organizare la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului

Rezultatele interviului pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, pozițiile 84 și 85 din statul de organizare la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele interviului pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, pozițiile 84 și 85 din statul de organizare la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului – Compartimentul Administrare Patrimoniu Imobiliar

Având în vedere art. art. 30 din H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

Nr.

crt.

Codul unic de identificare

Nr. înregistrare

dosar

Punctaj proba interviu

Rezultatul probei interviu (ADMIS/RESPINS)

1.

4619152

4619152/ 15.04.2022

86,50 p

ADMIS

2.

4619153

4619153/ 15.04.2022

76 p

ADMIS

3.

4619480

4619480/ 29.04.2022

44,50 p

RESPINS

NOTĂ:

          Contestaţiile cu privire la rezultatul interviului se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în data de 17.05.2022  între orele 08.00- 16.00 (conf.art.31 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată), sub sancţiunea decăderii din acest drept.
          Rezultatele la contestaţii se vor comunica prin afişare la sediul clubului, imediat după soluţionare.

          Conform art. 35 din actul normativ sus-menţionat, candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Punctajul final se va calcula ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba practică și interviu, după expirarea termenului de depunere a contestațiilor la proba - interviu.

Rezultatele finale se vor comunica prin afişare la sediul clubului şi pe site-ul www.csdinamo.eu în data de  18.05.2022.

Postat în data de 16.05.2022

Agrement Fitness

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Vizitatori online

Avem 549 vizitatori online