Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Rezultatele probei scrise pentru ocuparea postului vacant de personal contractual – muncitor calificat IV-I, în specialitatea fochist, poziția 110

Rezultatele probei scrise pentru ocuparea postului vacant de personal contractual – muncitor calificat IV-I, în specialitatea fochist, poziția 110

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele probei scrise pentru ocuparea postului vacant de personal contractual – muncitor calificat IV-I, în specialitatea fochist, poziția 110, în cadrul Serviciului Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului – Compartimentul Intervenții  și Reparații Curente

     Având în vedere art. 30 din H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

Codul unic de identificare/ Nume, prenume, după opțiune

Nr. înregistrare

dosar

Punctaj proba scrisă

Rezultatul probei

(ADMIS/

RESPINS)

1.

GERBACEA EMANUEL

4619737/ 06.05.2022

95 p

ADMIS

NOTĂ:

     Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi ADMIS la proba scrisă. Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în data de 27.05.2022, până la ora 16.00, (conf. art.31 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată), sub sancţiunea decăderii din acest drept.

       Rezultatele la contestaţii se vor comunica prin afişare la sediul clubului, imediat după soluţionare.

        Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii, conform art. 35 din actul normativ sus-menţionat.

      Următoarea probă a concursului, interviul, este planificată a se desfăşura în data de 30.05.2022, ora 10.00.

        Interviul se desfăşoară conform planului întocmit de comisia de concurs.

Publicat azi, 25 mai

Agrement Fitness

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Vizitatori online

Avem 538 vizitatori online