Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Lista candidaților care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de agent I poz.331 și 332 din statul de organizare al clubului, la Centrul de autoapărare prin încadrare directă

Lista candidaților care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de agent I poz.331 și 332 din statul de organizare al clubului, la Centrul de autoapărare prin încadrare directă

  LISTA CANDIDAŢILOR

 care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat  pentru ocuparea posturilor vacante de agent I  poz.331 și 332 din statul de organizare al clubului, la Centrul de autoapărare  prin încadrare directă

 

           În conformitate cu prevederile art.16 alin.2 din Anexa 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare şi în baza Procesului Verbal nr. 4629092 din 23.05.2022 cuprinzând concluziile verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de agent I poz. 331 și 332 din statul de organizare al clubului, la Centrul de autoapărare prin încadrare directă, comisia de concurs comunică următoarele:

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului / Codul unic de identificare atribuit candidatului

Motivul respingerii

1.

LAZEA ȘTEFANIA  ADELINA          

                        DOSAR INCOMPLET

Candidatul nu a transmis următorul document:

 - avizul psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii.

2.

PARASCHIV KOFFMAN DOREL

                     DOSAR INCOMPLET

Candidatul nu a transmis următorul document:

 

- copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului - incomplete, respectiv:

- la diploma de bacalaureat nu a fost transmisă și foaia matricolă parte a portofoliului educaţional;

- Adeverința nr. N119535 din 13.05.2022 este incompletă, în sensul că nu s-a precizat gradul militar în rezervă deținut.

 

        Având în vedere constatarea, raportat la prevederile prevederilor art. 30 din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 140/2016 și precizarea din Anunțul de concurs nr. 4628975/02.05.2022, respectiv că  ”La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite”, comisia de concurs apreciază că sus numiții  nu au întocmit și transmis un dosar de recrutare complet iar cererea acestora de participare nu poate fi validată.

COMISIA DE CONCURS

Afișat azi 26.05.2022

                                                                      

Agrement Fitness

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Vizitatori online

Avem 351 vizitatori online