Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Lista candidatilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer I poz. 222

Lista candidatilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer I poz. 222

LISTA CANDIDAŢILOR

 care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat  pentru ocuparea postului vacant de ofițer I poz. 222 din statul de organizare al clubului, la Secția Sporturi Individuale – Colectiv tehnic prin încadrare directă

În conformitate cu prevederile art.16 alin. 2 din Anexa 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare şi în baza Procesului Verbal nr. 4629244 din 06.06.2022 cuprinzând concluziile verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer I  poz. 222 din statul de organizare al clubului, la Secția Sporturi Individuale – Colectiv tehnic prin încadrare directă, comisia de concurs comunică următoarele:

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului / Codul unic de identificare atribuit candidatului

Motivul respingerii

1.

BOGUȘ COSMIN-RĂZVAN          

DOSAR INCOMPLET

Candidatul nu a transmis următorul document:

 - avizul psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii.

Având în vedere constatarea, raportat la prevederile prevederilor art. 30 din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 140/2016 și precizarea din Anunțul de concurs nr. 4629057/06.06.2022, respectiv că  ”La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite”, comisia de concurs apreciază că sus numitul  nu a întocmit și transmis un dosar de recrutare complet iar cererea acestuia de participare nu poate fi validată.

Postat azi 06.06.2022


Agrement Fitness

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Vizitatori online

Avem 445 vizitatori online