Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Lista candidatilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist III pozitia 164

Lista candidatilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist III pozitia 164

LISTA CANDIDAŢILOR

 care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat  pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist III poz. 164 din statul de organizare al clubului, la Biroul Implementare Proiecte și Dezvoltare prin încadrare directă

În conformitate cu prevederile art.16 alin.2 din Anexa 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare şi în baza Procesului Verbal nr. 4629304  din 14.06.2022 cuprinzând concluziile verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist III poz. 164 din statul de organizare al clubului, la Biroul Implementare Proiecte și Dezvoltare prin încadrare directă, comisia de concurs comunică următoarele:

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului / Codul unic de identificare atribuit candidatului

Motivul respingerii

1.

4620533          

                        DOSAR INCOMPLET

Se constată neîndeplinirea condiției prevăzute la art.4 lit. a din anunțul nr. 4629119/25.05.2022 (”să fie declarați apt la evaluarea psihologică organizată în acest scop”) .

2.

4620559

                     DOSAR INCOMPLET

Se constată lipsa CV-ului de la dosarul de recrutare al candidatului, așa cum este solicitat în anunț la pct. 5 lit. b.

Având în vedere constatarea, raportat la prevederile prevederilor art. 30 din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 140/2016 și precizarea din Anunțul de concurs nr. 4628975/02.05.2022, respectiv că  ”La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite”, comisia de concurs apreciază că sus numiții  nu au întocmit și transmis un dosar de recrutare complet iar cererea acestora de participare nu poate fi validată.

CS Dinamo, 16.06.2022

Agrement Fitness

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Vizitatori online

Avem 462 vizitatori online