Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră ANUNŢ CONCURS ŞEF SECŢIE LA SECŢIA JOCURI SPORTIVE

ANUNŢ CONCURS ŞEF SECŢIE LA SECŢIA JOCURI SPORTIVE

 

ANUNŢ

 

                    Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti organizează concurs, pentru ocuparea postului vacant de şef secţie, prevăzut la poziţia 341 din statul de organizare al clubului, la Secţia Jocuri Sprtive, cu personal recrutat din sursă internă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare după cum urmează;

                    1. Pot participa la concurs numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, stabilite conform Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs, astfel:

             - sunt declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică 1 organizată în acest scop;

            - nu sunt cercetaţi disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de aceştia nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
            - au obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
            - îndeplinesc condiţiile de vechime şi studii, astfel:
            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - 2 ani;
            - vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs - 3 ani;

            - vechime în muncă 3 ani, din care în M.A.I. 3 ani;

            Pot participa la concursul pentru ocuparea postului vacant de şef secţie, ofiţerii de poliţie care au absolvit studii universitare cu diplomă de licenţă/ studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniul educaţie fizică şi sport, precum şi studii postuniversitare sau studii de masterat în specialitatea necesară exercitării funcţiei sau studii în domeniul management.

           2. Concursul se va desfăşura la sediul clubului, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9 şi va consta în susţinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, în data de 10.07.2017, ora 1100, care se înregistrează audio şi/ sau video.

 ____________________________________ 

1 Aptitudinea psihologică se constată de către structura de specialitate a M.A.I. ca urmare a evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile.

           

               3. Cererile de participare la concurs  (însoţite de curriculum vitae şi copii documente studii) vor fi adresate preşedintelui clubului şi vor fi depuse la sediul C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul comisiei de concurs, până la data de 09.06.2017, ora 1400.

               4. Dosarele de recrutare vor fi depuse până la data de 29.06.2017, ora 14.00, la C.S. Dinamo Bucureşti, secretariatul comisiei de concurs şi vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr.140/2016, modificat şi completat, astfel:

- cererea de înscriere şi CV;
- copii ale actului de identitate şi ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

- adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate;
 - declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 - adeverinţă eliberată de unitatea din care face parte candidatul din care să rezulte următoarele aspecte:

                        - nu este cercetat disciplinar;

                        - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare                               acţiunea penală;

                       - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

                       - vechimea în muncă conform condiţiilor de participare la concurs;

                       - vechimea în specialitatea structurii conform condiţiilor de participare la concurs;

 

            La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc cumulativ condiţiile din prezentul anunţ de concurs şi ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţ.

GRAFIC DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Depunere cereri de înscriere

23.05-09.06.2017, ora 1400

Depunere dosare de recrutare

29.06.2017

Afişare listă candidaţi care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs

04.07.2017

Dată susţinere interviu structurat pe subiecte profesionale

10.07.2017, ora  11.00

Afişare rezultate interviu

11.07.2017

Depunere contestaţii

12.07.2017

Afişare rezultate contestaţii

14.07.2017

Afişare rezultate finale concurs

14.07.2017

 

TEMATICA DE CONCURS

ŞI BIBLIOGRAFIA DE STUDIU ¹

-         Şef secţie – Secţia Jocuri Sportive -

 

1. TEMATICA

Titlul IV – Structurile sportive – Capitolele I-VIII din Legea nr. 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului;

BIBLIOGRAFIE: Legea nr. 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificarile si  completarile  ulterioare;

2. TEMATICA

Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului - Capitolul III;

BIBLIOGRAFIE: Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

3. TEMATICA

Domeniul de aplicare si  principii generale de etica  si  deontologie a politistului  -Capitolul I  din HG nr. 991/2005;

BIBLIOGRAFIE: HG nr.991 din 25.08.2005 pentru  aprobarea Codul de etica si  deontologie al politistului, cu  modificarile si  completarile ulterioare;

4. TEMATICA

Recompensele, răspunderea juridică şi sancţiunile poliţiştilor - Capitolul IV;   

BIBLIOGRAFIE: Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

5.TEMATICA

Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public din Capitolul II - Legea nr. 544 /2001;

BIBLIOGRAFIE:

Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

6. TEMATICA

Managerul în sport – Capitolul 2 din Management în Sport –  Ediţia a II a;

BIBLIOGRAFIE:

Management în Sport – Ediţia a II a– Universitatea ”Spiru Haret”, Lector univ. Alexandru Lăzărescu, Editura Fundaţiei ”România de Mâine”, Bucureşti, 1999;

7. TEMATICA

Organizaţii sportive - Organizarea activităţii sportive în România – Capitolul 4  din Management în Sport –  Ediţia a II a;

BIBLIOGRAFIE:

Management în Sport – Ediţia a II a– Universitatea ”Spiru Haret”, Lector univ. Alexandru Lăzărescu, Editura Fundaţiei ”România de Mâine”, Bucureşti, 1999;

8. TEMATICA

Organizarea activităţii sportive internaţionale – Capitolul 6  din Management în Sport –  Ediţia a II a;

BIBLIOGRAFIE:

Management în Sport – Ediţia a II a– Universitatea ”Spiru Haret”, Lector univ. Alexandru Lăzărescu, Editura Fundaţiei ”România de Mâine”, Bucureşti, 1999;

9. TEMATICA

Managementul activităţilor sportive – Capitolul 8  din Management în Sport –  Ediţia a II a;

BIBLIOGRAFIE:

Management în Sport – Ediţia a II a– Universitatea ”Spiru Haret”, Lector univ. Alexandru Lăzărescu, Editura Fundaţiei ”România de Mâine”, Bucureşti, 1999;

 10. TEMATICA

Orientări mangeriale privind finanţarea sportului – Capitolul 13  din Management în Sport –  Ediţia a II a;

BIBLIOGRAFIE:

Management în Sport – Ediţia a II a– Universitatea ”Spiru Haret”, Lector univ. Alexandru Lăzărescu, Editura Fundaţiei ”România de Mâine”, Bucureşti, 1999;

11. TEMATICA

Secţiunea a 3 a – Atribuţiile comisiilor de concurs, comisiilor centrale de concurs, comisiilor de recrutare şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016;

BIBLIOGRAFIE:

O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie aolle M.A.I.;

 12. TEMATICA

Cap. II – Exercitarea tutelei profesionale, Cap. III – Organizarea şi desfăşurarea tutelei poliţiştilor, Cap. IV – Definitivarea în profresie a poliţistului din Anexa nr. 5 la O.m.a.i. nr. 140/2016;

BIBLIOGRAFIE:

O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane din unităţile de poliţie ale M.A.I.;

       ¹ Se studiază legislaţia actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite.

 

Comisia de concurs

Publicat azi 23.05.2017.

Program Competitional

Săptămâna 17-23 iulie 2017

Atletism. Campionatele Europene de juniori 1, 20-23 iulie, Italia. Campionatele Naționale de probe combinate (juniori, tineret, seniori), 22-23 iulie, București

Canotaj. Campionatele Mondiale de tineret, 20-22 iulie, Serbia. Plovdiv (Bulgaria)

Ciclism. Campionatele Naționale XCO, 22-23 iulie, Zănești

Scrimă. Campionatele Mondiale de seniori, 19-26 iulie, Leipzig (Germania)

NOU! Hidrokinetoterapie

ANUNT VOLUNTARIAT

CS Dinamo caută instructor voluntar pentru înot (inițiere copii/tineri) în vederea derulării unui program social în colaborare cu Asociația SOS Satele Copiilor România. Activitatea se va desfășura în perioada verii, la Bazinele din Complexul Sportiv Dinamo (8 ore pe zi).

SOS Satele Copiilor România este o organizație neguvernamentală, care are ca scop asistarea și sprijinul acordat copiilor care au pierdut sau riscă să piardă îngrijirea familiei lor biologice.

Persoanele interesate se pot prezenta direct la sediul clubului (Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 7-9, București) sau pot trimite o scrisoare de intenție la adresele de email office@csdinamo.ro sau sandu.enciu@csdinamo.ro.

Agrement Fitness

Agrement Natație

Selectie inot

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Dotelio, Inc | Web Design and Digital Branding

Vizitatori online

Avem 829 vizitatori online