Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră ANUNT PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - ANTRENOR II SI REFERENT SPORTIV DIN CADRUL CENTRULUI SPORTIV BRASOV

ANUNT PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - ANTRENOR II SI REFERENT SPORTIV DIN CADRUL CENTRULUI SPORTIV BRASOV

             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                          NESECRET                                                                                                                        Nr. 4532189

CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREŞTI                                            din 03.11.2020

 

ANUNŢ DE PROMOVARE

în treapta imediat superioară a personalului contractual

încadrat la Centrul Sportiv Brașov

 în funcțiile de antrenor II și  referent sportiv IV


            Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Centrul Sportiv Brașov, în funcțiile de antrenor II (antrenor senior) și referent sportiv IV, care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice, art. 43 alin. (3) din anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, și O.m.a.i. nr. 105/ 2015 pentru aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

  1. Are o vechime de minim 3 ani în trepta profesională din care promovează;
  2. A obținut calificativul ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani de activitate.

Examenul de promovare se organizează pentru personalul contractual încadrat la Centrul Sportiv Brașov, încadrat în următoarele funcții:

- antrenor II (antrenor senior), prevăzută la poziția 309 din statul de organizare al clubului;

- referent sportiv IV, prevăzute la pozițiile 334, 339 și 340 din statul de organizare al clubului.

În vederea participării la examen, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă, respectiv până la data de 19.11.2020, candidații depun la secretariatul comisiei de examinare un dosar de înscriere și va cuprinde documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) și b) din O.m.a.i. nr. 105/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

  1. Cererea de înscriere la examneul de promovare;
  2. Adeverința prevăzută la art. 7 din același act normativ (adeverință privind îndeplinirea condițiilor pentru participarea la examenul de promovare).

Examenul de promovare se va desfășura la sediul Centrului Sportiv Brașov, Str. Nicopole, nr. 34, județul Brașov, în data de 03.12.2020, ora 1100, conform calendarului de desfășurare a examenului și va consta în 2 etape succesive:

            a) selecţia dosarelor de înscriere – 20.11.2020;

            b) proba scrisă – 03.12.2020 - ora 11.00.

Calendarul de desfăşurare a examenului:

            Depunerea dosarului de înscriere până la data de 19.11.2020, ora 13.00

            1. Selecţia dosarelor de concurs : 20.11.2020

                        - afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs – 23.11.2020;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 24.11.2020;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 25.11.2020;

                        - afişarea rezultatelor finale la selecţia dosarelor – 25.11.2020.

            2. Proba scrisă : 03.12.2020, ora 11.00

                        - afişarea rezultatelor – 04.12.2020;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 07.12.2020;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 08.12.2020;

                        - afişarea rezultatelor finale la proba scrisă – 08.12.2020.

            Afişarea rezultatelor finale la examen: 08.12.2020

 La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

            Comunicarea rezultatelor examenului de promovare se afișează la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, din municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, şi pe site-ul instituţiei www.csdinamo.eu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor şi proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul www.csdinamo.eu.

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admis la etapa precedentă.

            Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

            Rezultatele finale ale examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului, tel. 021/ 2105135 (dna. Ion-Velicu Mariana), în zilele lucrătoare, între orele 1000-1400, pe pagina de internet www.csdinamo.ro , la secţiunea Administrativ – Carieră.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în treapta profesiobală imediat superioară a personalului contractual încadrat la Centrul Sportiv Brașov

 în funcțiile de antrenor II (antrenor senior) și referent sportiv IV

 

TEMATICA

  1. Atribuțiile clubului; Atribuțiile Centrului Sportiv Brașov;

Pregătirea pentru antrenamentul sportiv.

BIBLIOGRAFIE

  1. O.m.a.i. nr. 49/ 2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Dinamo București;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  2. Teoria și metodologia antrenamentului. Periodizarea.

Notă: Se va avea în vedere legislația republicată și actualizată, cu toate modificările și completările ulterioare intervenite până în ziua susținerii probei de examen.

Postat azi 03.11.2020

Program Competitional

Săptămâna 23-29 noiembrie 2020

Handbal. EHF European League, etapa 4 (Grupa B), 24 noiembrie, ora 19:45: Dinamo – USAM Nimes Gard (Fra). Sala Dinamo

Handbal. Liga Națională (etapa 11), 27 noiembrie, ora 18:25 (TVR 1): Dinamo - HDCS Constanța. Sala Rapid București

Volei feminin. Divizia A1, Turneul 4: 28-30 noiembrie (se joacă la Voluntari). Meci 1, 28 noiembrie, ora 14:00 (TVR 3): CS Știința Bacău – Dinamo. Meci 2, 29 noiembrie, ora 14:00: Dinamo – Rapid București.

Volei masculin. Divizia A1, Turneul 3: 27-29 noiembrie (se joacă la Galați). Meci 1, 27 noiembrie, ora 15:00: Arcada Galați – Dinamo. Meci 2, 28 noiembrie, ora 18:00: Dinamo – CS U Cluj Napoca.

Polo. Superliga masculină, Turneul III (25-29 noiembrie), Bazinul Floreasca din București. Etapa 1 (25.11, ora 18:00):  Poli Cluj- Dinamo. Etapa 2 (26.11, ora 11:30):  Sportul Studentesc – Dinamo. Etapa 3 (26.11, ora 18:00): Dinamo – Steaua. Etapa 4 (27.11, ora 8:30): Crișul Oradea – Dinamo. Etapa 5 (27.11, ora 17:30): Dinamo - CSM Oradea. Etapa 6 (28.11, ora 13:30): Dinamo - Amefa Arad. Etapa 7 (29.11, ora 12:00): Rapid – Dinamo.

Box. Campionatele Europene de juniori, 23 noiembrie – 3 decembrie, Sofia (Bulgaria)

Lupte. Campionatul Național cadeți și U23, 27-29 noiembrie, Constanța

Haltere. Campionatul Național seniori, 23-27 noiembrie, Bascov (Argeș)

ALEGERI PARLAMENTARE 2020

alegeri_parlamentare_2020

Agrement Tenis de Masa

Agrement Fitness

Agrement Natație

NOU! Hidrokinetoterapie

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 335 vizitatori online