Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră ANUNT PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - ANTRENOR III-IV (ANTRENOR) DIN CADRUL SECTIEI JOCURI SPORTIVE

ANUNT PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - ANTRENOR III-IV (ANTRENOR) DIN CADRUL SECTIEI JOCURI SPORTIVE

             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                          NESECRET                                                                                                               Nr. 4532148

CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREŞTI                                          din 03.11.2020

ANUNŢ DE PROMOVARE

în treapta imediat superioară a personalului contractual

încadrat la Secția Jocuri Sportive,

în funcția de antrenor III-IV (antrenor)


            Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Secția Jocuri Sportive, în funcția de antrenor III-IV (antrenor), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice, art. 43 alin. (3) din anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, și O.m.a.i. nr. 105/ 2015 pentru aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

  1. Are o vechime de minim 3 ani în trepta profesională din care promovează;
  2. A obținut calificativul ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani de activitate.

Examenul de promovare se organizează pentru personalul contractual încadrat la Secția Jocuri Sportive în funcția de antrenor III-IV (antrenor), prevăzută la poziția 403 din statul de organizare al clubului.

În vederea participării la examen, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă, respectiv până la data de 17.11.2020, candidații depun la secretariatul comisiei de examinare un dosar de înscriere și va cuprinde documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) și b) din O.m.a.i. nr. 105/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

  1. Cererea de înscriere la examneul de promovare;
  2. Adeverința prevăzută la art. 7 din același act normativ (adeverință privind îndeplinirea condițiilor pentru participarea la examenul de promovare).

Examenul de promovare se va desfășura la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în data de 27.11.2020, ora 0900, conform calendarului de desfășurare a examenului și va consta în 2 etape succesive:

            a) selecţia dosarelor de înscriere – 18.11.2020;

            b) proba scrisă – 27.11.2020 - ora 09.00.

              

Calendarul de desfăşurare a examenului:

            Depunerea dosarului de înscriere până la data de 17.11.2020, ora 13.00

            1. Selecţia dosarelor de concurs : 18.11.2020

                        - afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs – 19.11.2020;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 20.11.2020;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 23.11.2020;

                        - afişarea rezultatelor finale la selecţia dosarelor – 23.11.2020.

            2. Proba scrisă : 27.11.2020, ora 09.00

                        - afişarea rezultatelor – 02.12.2020;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 03.12.2020;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 04.12.2020;

                        - afişarea rezultatelor finale la proba scrisă – 04.12.2020.

            Afişarea rezultatelor finale la examen: 04.12.2020

 

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

            Comunicarea rezultatelor examenului de promovare se afișează la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, din municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, şi pe site-ul instituţiei www.csdinamo.eu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor şi proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul www.csdinamo.eu.

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admis la etapa precedentă.

            Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

            Rezultatele finale ale examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

           

             Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului, tel. 021/ 2105135 (dna. Ion-Velicu Mariana), în zilele lucrătoare, între orele 1000-1400, pe pagina de internet www.csdinamo.ro , la secţiunea Administrativ – Carieră.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a personalului contractual încadrat la Secția Jocuri Sportive

în funcția de antrenor III-IV (antrenor)

 

TEMATICA

  1. Atribuțiile clubului;
  2. Atribuțiile Secției Jocuri Sportive;
  3. Strategie și tactici pentru jucătorii de turneu.

 BIBLIOGRAFIE

  1. O.m.a.i. nr. 49/ 2015 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Dinamo București;
  2. Manualul antrenorilor avansați.

Notă: Se va avea în vedere legislația republicată și actualizată, cu toate modificările și completările ulterioare intervenite până în ziua susținerii probei de examen.

Postat azi 03.11.2020.

Program Competitional

Săptămâna 10-16 mai 2021

Baschet. LNBM, restanțe. Etapa 19 (11 mai, ora 18:00): Dinamo – BC CSU Sibiu. Etapa 20 (12 mai, ora 17:00): FC Argeș Pitești – Dinamo.

Handbal. Liga Zimbrilor (etapa 29), 10 mai, ora 18:25 / TVR1: Dinamo – Politehnica Timișoara (Sala Dinamo). Liga Zimbrilor (etapa 30), 11 mai, ora 18:25 / TVR1: CSA Steaua – Dinamo (Sala Rapid).

Polo. Superliga, semifinale (play-off, meciurile 3 și 4), 13-14 mai, ora 12:00: Dinamo – CSM Oradea. Bazinul Dinamo

Rugby. Superliga CEC Bank (etapa 4), 15 mai, ora 14:00: CSM Știința Baia Mare – Dinamo. Arena Zimbrilor – Baia Mare

Arte marțiale. Campionatul Național de karate SKDUN, 14-16 mai, Voluntari

Box. Cupa României - cadeți, 10-16 mai, Arad

Canotaj. Regata mondială de calificare la Jocurile Olimpice, 15-17 mai, Lucerna (Elveția)

Kaiac-canoe. Turneul european de calificare la Jocurile Olimpice, 12-13 mai, Szeged

Scrimă. Campionatul Național la sabie - tineret, 11-13 mai, București

Agrement Tenis de Masa

Agrement Fitness

Agrement Natație

Hidrokinetoterapie

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Initiere/Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Vizitatori online

Avem 149 vizitatori online