Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră ANUNT PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - M.C. (fochist) DIN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRARE PATRIMONIU, EXPLOATARE SI INVESTITII

ANUNT PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - M.C. (fochist) DIN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRARE PATRIMONIU, EXPLOATARE SI INVESTITII

             MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                               NESECRET                                                                                                                                Nr. 4532153

CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREŞTI                                        din 03.11.2020

 

ANUNŢ DE PROMOVARE

în treapta imediat superioară a personalului contractual

încadrat la Serviciul Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții

 în funcțiile de muncitor calificat


            Clubul Sportiv DINAMO Bucureşti organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții, în funcțiile de muncitor calificat (fochist), care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute la art. 31 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătiti din fonduri publice, art. 43 alin. (3) din anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, și O.m.a.i. nr. 105/ 2015 pentru aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 1. Are o vechime de minim 3 ani în trepta profesională din care promovează;
 2. A obținut calificativul ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani de activitate.

Examenul de promovare se organizează pentru personalul contractual încadrat la Serviciul Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții în următoarele funcții:

- muncitor calificat II (fochist), prevăzute la pozițiile 103 și 104 din statul de organizare al clubului;

- muncitor calificat III (fochist), prevăzute la pozițiile 105, 106 și 107 din statul de organizare al clubului.

- muncitor calificat IV (fochist), prevăzute la pozițiile 108 și 112 din statul de organizare al clubului.

În vederea participării la examen, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă, respectiv până la data de 18.11.2020, candidații depun la secretariatul comisiei de examinare un dosar de înscriere și va cuprinde documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) și b) din O.m.a.i. nr. 105/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 1. Cererea de înscriere la examneul de promovare;
 2. Adeverința prevăzută la art. 7 din același act normativ (adeverință privind îndeplinirea condițiilor pentru participarea la examenul de promovare).

Examenul de promovare se va desfășura la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, în data de 02.12.2020, ora 1000, conform calendarului de desfășurare a examenului și va consta în 2 etape succesive:

            a) selecţia dosarelor de înscriere – 19.11.2020;

            b) proba scrisă – 02.12.2020 - ora 10.00.

Calendarul de desfăşurare a examenului:

            Depunerea dosarului de înscriere până la data de 18.11.2020, ora 13.00

            1. Selecţia dosarelor de concurs : 19.11.2020

                        - afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs – 20.11.2020;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 23.11.2020;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 24.11.2020;

                        - afişarea rezultatelor finale la selecţia dosarelor – 24.11.2020.

            2. Proba scrisă : 02.12.2020, ora 10.00

                        - afişarea rezultatelor – 03.12.2020;

                        - depunerea eventualelor contestaţii – 04.12.2020;

                        - afişarea rezultatelor contestaţiilor – 07.12.2020;

                        - afişarea rezultatelor finale la proba scrisă – 07.12.2020.

            Afişarea rezultatelor finale la examen: 07.12.2020

 

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

            Comunicarea rezultatelor examenului de promovare se afișează la sediul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, din municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare, nr. 7-9, sector 2, şi pe site-ul instituţiei www.csdinamo.eu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor şi proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul www.csdinamo.eu.

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admis la etapa precedentă.

            Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

            Rezultatele finale ale examenului de promovare se afişează la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

                Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului, tel. 021/ 2105135 (dna. Ion-Velicu Mariana), în zilele lucrătoare, între orele 1000-1400, pe pagina de internet www.csdinamo.ro , la secţiunea Administrativ – Carieră.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare în treapta profesiobală imediat superioară a personalului contractual încadrat la Serviciul Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții

 în funcția de muncitor calificat

 

TEMATICA

 1. Punerea în funcțiune a aparatelor și admiterea funcționării; Utilizarea aparatelor;
 2. Verificarea periodică a aparatelor;
 3. Utilizarea/ exploatarea cazanelor. Verificarea tehnică periodică și verificarea tehnică neprogramată; Obligații și responsabilități;
 4. Autorizarea personalului de deservire; Prelungirea valabilității autorizațiilor eliberate personalului

de deservire.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 1007/ 2010 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 513 bis/ 23.07.2010 pentru aprobarea Prescripției Tehnice PT A1-2010 ”Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale < 400kW”;                                                                                                                                
 2. Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 663/ 2010 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 513 bis/ 23.07.2010 pentru aprobarea Prescripției Tehnice PT C9-2010 ”Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune”;                                                                                                           
 3. Ordinul ministrului economiei nr. 2154/ 2009 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 11 bis/ 08.01.2010 pentru aprobarea Prescripției Tehnice PT CR8-2009 ”Autorizarea personalului de deservire a instalațiilor/ echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de deservire”;                                                                                                                               

Notă: Se va avea în vedere legislația republicată și actualizată, cu toate modificările și completările ulterioare intervenite până în ziua susținerii probei de examen.

Postat azi 03.11.2020.

Program Competitional

Săptămâna 10-16 mai 2021

Baschet. LNBM, restanțe. Etapa 19 (11 mai, ora 18:00): Dinamo – BC CSU Sibiu. Etapa 20 (12 mai, ora 17:00): FC Argeș Pitești – Dinamo.

Handbal. Liga Zimbrilor (etapa 29), 10 mai, ora 18:25 / TVR1: Dinamo – Politehnica Timișoara (Sala Dinamo). Liga Zimbrilor (etapa 30), 11 mai, ora 18:25 / TVR1: CSA Steaua – Dinamo (Sala Rapid).

Polo. Superliga, semifinale (play-off, meciurile 3 și 4), 13-14 mai, ora 12:00: Dinamo – CSM Oradea. Bazinul Dinamo

Rugby. Superliga CEC Bank (etapa 4), 15 mai, ora 14:00: CSM Știința Baia Mare – Dinamo. Arena Zimbrilor – Baia Mare

Arte marțiale. Campionatul Național de karate SKDUN, 14-16 mai, Voluntari

Box. Cupa României - cadeți, 10-16 mai, Arad

Canotaj. Regata mondială de calificare la Jocurile Olimpice, 15-17 mai, Lucerna (Elveția)

Kaiac-canoe. Turneul european de calificare la Jocurile Olimpice, 12-13 mai, Szeged

Scrimă. Campionatul Național la sabie - tineret, 11-13 mai, București

Agrement Tenis de Masa

Agrement Fitness

Agrement Natație

Hidrokinetoterapie

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Initiere/Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Vizitatori online

Avem 130 vizitatori online