Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră GRILĂ DE INTERPRETARE INTERVIU CONCURS SEF SECTIE LA SECTIA JOCURI SPORTIVE DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV DINAMO BUCURESTI

GRILĂ DE INTERPRETARE INTERVIU CONCURS SEF SECTIE LA SECTIA JOCURI SPORTIVE DIN CADRUL CLUBULUI SPORTIV DINAMO BUCURESTI


GRILA DE INTERPRETARE

a interviului structurat pe subiecte profesionale

pentru ocuparea postului vacant de şef secţie la Secţia Jocuri Sportive  din cadrul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, poziţia 341 din statul de organizare

 

 

S U B I E C T E

  1. Prezentaţi structura sportivă - club sportiv, în sensul Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, modificată şi completată. – 3 pct.


          Cluburile sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridică, constituite în condiţiile legii. - 0,25 pct

       Cluburile sportive pot fi:  - 0,75 pct
       a) persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau societăţi comerciale sportive pe acţiuni;  
          b) persoane juridice de drept public.    

 Cluburile sportive de drept privat, fără scop lucrativ, sunt persoane juridice nonprofit, constituite, în condiţiile legii, ca structuri mono sau polisportive.
   Cluburile sportive de drept privat au regim propriu de administrare şi de gestionare a bugetului şi a patrimoniului, aprobat de adunările generale ale acestora, în condiţiile legii. - 0,25 pct
          Cluburile sportive se supun în fiecare an verificărilor financiare, potrivit legii.
    Pentru înstrăinarea bazelor sportive realizate pe terenuri concesionate în scopuri exclusiv sportive sau pentru schimbarea destinaţiei acestora este necesar acordul Ministerului Tineretului şi Sportului. - 0,25 pct
          Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevăzută de prezenta lege, vor respecta prevederile specifice din normele şi regulamentele federaţiilor naţionale şi, după caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva. -  0,25 pct
    
    Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în subordinea administraţiei publice centrale, locale sau a instituţiilor de învăţământ superior de stat, şi au drept obiect de activitate performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale. - 0,25 pct
           Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizează şi funcţionează după regulamente proprii, elaborate conform legii. - 0,25 pct
   
        Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau în folosinţa gratuita imobilele care deservesc activitatea sportivă, baze şi instalaţii sportive. Bazele şi instalaţiile sportive primite spre administrare şi folosinţa sunt considerate patrimoniu sportiv şi nu îşi vor schimba destinaţia sportivă fără aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului. - 0,25 pct
    Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca asociaţii fără scop patrimonial sau societăţi comerciale sportive pe acţiuni, care au obţinut licenţa din partea federaţiei sportive naţionale, emisă în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor internaţionale pe ramura de sport. - 0,25 pct
 
          Cluburilor sportive profesioniste, organizate ca asociaţii fără scop patrimonial, li se aplică regimul juridic al acestui tip de asociaţii, iar cluburilor sportive profesioniste, organizate ca societăţi sportive comerciale pe acţiuni, li se aplică regimul juridic al societăţilor comerciale, cu particularităţile din prezenta lege. - 0,25 pct
       

 

2. Având în vedere principiile managementului privind creşterea eficientei, gestiunea economică, unitatea conducerii şi raspunderii, competenţa profesională si motivarii salariatilor, principiul flexibilitatii, precum şi atribuţiile Secţiei jocuri sportive astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.S. Dinamo Bucureşti, aprobat prin O.m.a.i. nr. 49/2015, prezentaţi viziunea proprie privind strategia de dezoltare şi eficientizare a activităţii în domeniul jocurilor sportive. -3 pct

 

3. Precizaţi şi prezentaţi pe scurt categoriile de cheltuieli care pot fi efectuate pentru realizarea acţiunilor sportive, astfel cum sunt reglementate de H.G. nr. 1447/2007 privind Normele financiare pentru activitatea sportivă. – 3 pct.

- Cheltuieli de transport - 0,20 pct

- Cheltuieli de cazare    - 0,20 pct

- Cheltuieli de masă     - 0,20 pct

- Cheltuieli privind alimentaţia de efort     - 0,20 pct

- Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor personae    - 0,20 pct

- Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri          - 0,20 pct

- Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportive      - 0,20 pct

- Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportive      - 0,20 pct

- Alte categorii de cheltuieli        - 1,40 pct

a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor;    - 0,07 pct
b) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea; -0,07 pct  
c)   asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive;         - 0,07 pct
d)   achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale;               - 0,07 pct
e)   taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori;           - 0,07 pct
f) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile;  - 0,07 pct  
g)   cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor;      - 0,07 pct
h) activităţi culturale;  - 0,07 pct  
i) plata lectorilor şi a translatorilor;  - 0,07 pct  
j)   gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 17 lei/zi/persoană, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire; - 0,07 pct
   k) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale;          - 0,07 pct
l) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei.  - 0,07 pct  
(2)   Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive, organizaţiile sportive, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai pot efectua: - 0.07pct.
a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului;  - 0,07 pct  
b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv;  - 0,07 pct  
c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;  - 0,07 pct  
d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităţii sportive;

 - 0,07 pct   
e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului;  - 0,07 pct  
f)   achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru aplicaţii software în domeniul sportului;           - 0,07 pct
g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor.  - 0,07 pct  

 

TOTAL:  10 puncte. (9 puncte subiectele. 1 punct se accordă din oficiu)

Postat azi 18.10.2018.

Program Competitional

Săptămâna 22-27 aprilie 2019

Baschet. Liga Națională, play-off (sferturi, meciurile 1 și 2), 25 aprilie (ora 17:30) și 27 aprilie (ora 18:00): CSU Sibiu – Dinamo Știința

Handbal. Liga Națională, play-off (Grupa B, etapa 3), 25 aprilie, ora 19:15: Steaua – Dinamo

Rugby. Superliga CEC Bank (etapa 12), 26 aprilie, ora 11:00: Timișoara Saracens – Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (faza a II-a, etapa 8), 24 aprilie, ora 17:00: Dinamo – CSM București. Sala Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (faza a II-a, etapa 7), 24 aprilie, ora 17:00: Știința Bacău – Dinamo. Divizia A1 (faza a II-a, restanță etapa 4), 27 aprilie: Dinamo – CSM Lugoj. Sala Dinamo

Haltere. Cupa României – seniori, 23-26 aprilie, București (Sala de atletism CSNB Lia Manoliu)

Înot. Champions Swim Series 2019, 27-28 aprilie, Guangzhou (China)

Scrimă. Grand Prix sabie (masculin și feminin), 25-27 aprilie, Coreea de Sud

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Alegeri Europarlamentare

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 1134 vizitatori online