Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră GRILA DE APRECIERE A INTERVIULUI DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INGRIJITOR DIN CADRUL BIROULUI ADMINISTRARE PATRIMONIU IMOBILIAR

GRILA DE APRECIERE A INTERVIULUI DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INGRIJITOR DIN CADRUL BIROULUI ADMINISTRARE PATRIMONIU IMOBILIAR

GRILĂ DE APRECIERE A PROBEI INTERVIU

Stabilită în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant

de îngrijitor, poziţia 81 din statul de organizare al clubului

la Biroul Administrare Patrimoniu Imobiliar

din cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu, Exploatare şi Investiţii

 

  1. Conţinutul probei:

1. Vă rugăm să prezentaţi CV-ul dumneavoastră. – 13 puncte

Se va puncta astfel:

Criteriul nr. 2”Capacitate de analiză şi sinteză” – 5 puncte;

Criteriul nr. 3 – ”Motivaţia candidatului” – 5 puncte;

Criteriul nr. 4 – ”Comportament înn situaţii de criză” – 2 puncte

Criteriul nr. 5 – ”Iniţiativă şi creativitate” – 1 punct

  1. Ce v-a determinat/ motivat să participaţi la acest concurs? – 12 puncte

Se va puncta astfel:

Criteriul nr. 2”Capacitate de analiză şi sinteză” – 5 puncte;

Criteriul nr. 3 – ”Motivaţia candidatului” – 5 puncte;

Criteriul nr. 4 – ”Comportament înn situaţii de criză” – 1 puncte

Criteriul nr. 5 – ”Iniţiativă şi creativitate” – 1 punct

  1. Care sunt calităţile/ aptitudinile care credeţi că sunt necesare pentru ocuparea acestui post? Consideraţi că le deţineţi? – 13 puncte

Se va puncta astfel:

Criteriul nr. 2”Capacitate de analiză şi sinteză” – 5 puncte;

Criteriul nr. 3 – ”Motivaţia candidatului” – 5 puncte;

Criteriul nr. 4 – ”Comportament înn situaţii de criză” – 1 puncte

Criteriul nr. 5 – ”Iniţiativă şi creativitate” – 2 punct

  1. Ce ştiţi despre Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti şi de ce doriţi să lucraţi în această instituţie? – 12 puncte

Se va puncta astfel:

Criteriul nr. 2”Capacitate de analiză şi sinteză” – 5 puncte;

Criteriul nr. 3 – ”Motivaţia candidatului” – 5 puncte;

Criteriul nr. 4 – ”Comportament înn situaţii de criză” – 1 puncte

Criteriul nr. 5 – ”Iniţiativă şi creativitate” – 1 punct

  1. Enumeraţi principiile care guvernează conduita personalului contractual.  Dezvoltaţi principiul ”profesionalism”, ”integritatea morală”, ”cinstea şi corectitudinea”. – 29 puncte

Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt următoarele:
    a) prioritatea interesului public; - 1 punct

    b) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice; - 1 punct
    c) profesionalismul; - 1 punct
    d) imparţialitatea şi nediscriminarea; - 1 punct
    e) integritatea morală; - 1 punct
    f) libertatea gândirii şi a exprimării; - 1 punct
    g) cinstea şi corectitudinea; - 1 punct
    h) deschiderea şi transparenţa. - 1 punct

  ”Profesionalismul” - principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; - 7 puncte
”Integritatea morală” - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material; - 7 puncte
”Cinstea şi corectitudinea” - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu; - 7 puncte

  1. Enumeraţi drepturile şi obligaţiile salariatului astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 53/ 2003 privind Codul muncii, republicată. – 21 puncte

 ART. 39 

  X 

    (1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: - 14 puncte
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; - 1 punct
    b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; - 1 punct
    c) dreptul la concediu de odihnă anual; - 1 punct
    d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; - 1 punct
    e) dreptul la demnitate în muncă; - 1 punct
    f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; - 1 punct
    g) dreptul la acces la formarea profesională; - 1 punct
    h) dreptul la informare şi consultare; - 1 punct
    i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă; - 1 punct
    j) dreptul la protecţie în caz de concediere; - 1 punct
    k) dreptul la negociere colectivă şi individuală; - 1 punct
    l) dreptul de a participa la acţiuni colective; - 1 punct
    m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; - 1 punct
    n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. - 1 punct
   

(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: - 7 puncte
    a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; - 1 punct
    b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; - 1 punct
    c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; - 1 punct
    d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; - 1 punct
    e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; - 1 punct
    f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu; - 1 punct
    g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. - 1 punct

Nr. crt.

CRITERIU DE APRECIERE

PUNCTAJ

1.

Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie

50

2.

Capacitate de analiză şi sinteză

20

3.

Motivaţia candidatului

20

4.

Comportament în situaţii de criză

5

5.

Iniţiativă şi creativitate

5

6.

TOTAL

100

Notă:

Criteriul nr. 1: ”Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie” 50 puncte - vor fi notate întrebările 5 şi 6.

            Criteriul nr. 2: - ”Capacitate de analiză şi sinteză” – 20 puncte , Criteriul nr.3:

Motivaţia candidatului” – 20 puncte , Criteriul nr. 4: ” Comportament în situaţii de criză” – 5 puncte şi Criteriul nr. 5: ”Iniţiativă şi creativitate” – 5 puncte , total 50 puncte – vor fi notate întrebările 1, 2, 3 şi 4.

 

            Total: 100 puncte.

Postat azi 11.04.2018.

 

Program Competitional

Săptămâna 16-22 iulie 2018 

Atletism. Campionatele Naționale de juniori 3, 21-22 iulie, București. Campionatele Balcanice de seniori și tineret, 19-22 iulie, Stara Zagora (Bulgaria)

Ciclism. Campionatul național de XCO, 18-21 iulie, Sibiu

Judo. Campionatul European echipe mixt judo, 18 iulie, Ekaterinburg (Rusia)

Scrimă. Campionatele Mondiale de seniori, 19-27 iulie, China

ANUNTURI AGREMENT

Începând cu data de 30 iunie a.c., Bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu va fi închis pentru renovare. Activitățile de inițiere și agrement se vor desfășura în bazinul descoperit, conform graficului orar afișat la intrarea în bazin și pe siteul csdinamo.ro.

Reluarea activității în bazinul acoperit se va face la o dată ce va fi anunțată pe siteul clubului.

 


• În perioada 25 iunie - 8 iulie, în Bazinul descoperit se vor desfășura activități ale loturilor naționale de polo pe apă ale României, motiv pentru care programul de agrement va suferi unele modificări. Programul complet îl puteți găsi aici.

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 329 vizitatori online