Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră GRILA DE APRECIERE INTERVIU CONCURS MUNCITOR CALIFICAT(montator pereti si plafoane din ghips carton, pozitia 92 - C.E.R.I. - S.A.P.E.I.)

GRILA DE APRECIERE INTERVIU CONCURS MUNCITOR CALIFICAT(montator pereti si plafoane din ghips carton, pozitia 92 - C.E.R.I. - S.A.P.E.I.)

GRILĂ DE APRECIERE A PROBEI INTERVIU

Stabilită în cadrul concursului pentru ocuparea postului vacant

de muncitor calificat IV-I (montator pereți și plafoane din ghips carton), poziția 92 din statul de organizare al clubului la Compartimentul Exploatare, Reparații și Intervenții din cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții

 

  1. Conţinutul probei:

1. Vă rugăm să prezentați CV-ul dumneavoastră. – 13 puncte

Se va puncta astfel:

Criteriul nr. 2”Capacitate de analiză și sinteză” – 5 puncte;

Criteriul nr. 3 – ”Motivația candidatului” – 5 puncte;

Criteriul nr. 4 – ”Comportament înn situații de criză” – 2 puncte

Criteriul nr. 5 – ”Inițiativă și creativitate” – 1 punct

  1. Ce v-a determinat/ motivat să participați la acest concurs? – 12 puncte

Se va puncta astfel:

Criteriul nr. 2”Capacitate de analiză și sinteză” – 5 puncte;

Criteriul nr. 3 – ”Motivația candidatului” – 5 puncte;

Criteriul nr. 4 – ”Comportament înn situații de criză” – 1 puncte

Criteriul nr. 5 – ”Inițiativă și creativitate” – 1 punct

  1. Care sunt calităţile/ aptitudinile care credeţi că sunt necesare pentru ocuparea acestui post? Considerați că le dețineți? – 13 puncte

Se va puncta astfel:

Criteriul nr. 2”Capacitate de analiză și sinteză” – 5 puncte;

Criteriul nr. 3 – ”Motivația candidatului” – 5 puncte;

Criteriul nr. 4 – ”Comportament înn situații de criză” – 1 puncte

Criteriul nr. 5 – ”Inițiativă și creativitate” – 2 punct

  1. Ce ştiţi despre Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti şi de ce doriţi să lucraţi în această instituţie? – 12 puncte

Se va puncta astfel:

Criteriul nr. 2”Capacitate de analiză și sinteză” – 5 puncte;

Criteriul nr. 3 – ”Motivația candidatului” – 5 puncte;

Criteriul nr. 4 – ”Comportament înn situații de criză” – 1 puncte

Criteriul nr. 5 – ”Inițiativă și creativitate” – 1 punct

  1. Enumerați principiile care guvernează conduita personalului contractual.  Dezvoltați principiul ”profesionalism”, ”integritatea morală”, ”cinstea și corectitudinea”. – 29 puncte

Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt următoarele:
    a) prioritatea interesului public; - 1 punct

    b) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice; - 1 punct
    c) profesionalismul; - 1 punct
    d) imparţialitatea şi nediscriminarea; - 1 punct
    e) integritatea morală; - 1 punct
    f) libertatea gândirii şi a exprimării; - 1 punct
    g) cinstea şi corectitudinea; - 1 punct
    h) deschiderea şi transparenţa. - 1 punct

  ”Profesionalismul” - principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate; - 7 puncte
”Integritatea morală” - principiu conform căruia personalului contractual îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material; - 7 puncte
”Cinstea şi corectitudinea” - principiu conform căruia, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a atribuţiilor de serviciu; - 7 puncte

  1. Enumerați drepturile și obligațiile salariatului astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 53/ 2003 privind Codul muncii, republicată. – 21 puncte

 ART. 39 

  X 

    (1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: - 14 puncte
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; - 1 punct
    b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; - 1 punct
    c) dreptul la concediu de odihnă anual; - 1 punct
    d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; - 1 punct
    e) dreptul la demnitate în muncă; - 1 punct
    f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; - 1 punct
    g) dreptul la acces la formarea profesională; - 1 punct
    h) dreptul la informare şi consultare; - 1 punct
    i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă; - 1 punct
    j) dreptul la protecţie în caz de concediere; - 1 punct
    k) dreptul la negociere colectivă şi individuală; - 1 punct
    l) dreptul de a participa la acţiuni colective; - 1 punct
    m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; - 1 punct
    n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. - 1 punct
   

(2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: - 7 puncte
    a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; - 1 punct
    b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; - 1 punct
    c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; - 1 punct
    d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; - 1 punct
    e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; - 1 punct
    f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu; - 1 punct
    g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. - 1 punct

  1. Precizati modul de aplicare a tencuielilor exterioare pe tronsonul corespunzator lungimii schelelor. – 8 puncte

R.: Aplicarea tencuielilor exterioare se incepe de la partea superioara aferente tronsonului lungimii schelei.

  1. La executarea lucrarilor de tencuire se vor folosi aceeasi sarja de material? In cazul unui raspuns afirmativ motivati raspunsul. – 5,5 puncte

R.: Pe parcursul executarii lucrarilor de tencuire, se va urmari ca in campurile mari (la fatade), tencuielile sa se execute cu aceeasi șarja de material pentru a nu se produce diferente de nuante suparatoare.

  1. Precizati modul de aplicare a tencuielilor subtiri. – 8 puncte

R.: Aplicarea tencuielilor subtiri se realizeaza dupa amorsarea prealabila si uscarea acesteia astfel incat la palpare cu mana sa se simta senzatia de umed, dupa care se poate trece la aplicarea acestuia pe orice fel de suport prin netezire (cu fierul de glet, drisca sau eventuale mijloace mecanizate) si sub forma de strop (cu ajutorul pistolului pulverizator pentru tencuieli stropite sau instaltii speciale de pulverizare)

10. Precizati modul de preparare a mortarelor pentru tencuieli subtiri . – 8 puncte

R.: Prepararea manuala sau cu ajutorul malaxoarelor, in cazul retetelor pe baza de ipsos, se pregateste mai intai componenta lichida (liant organic, plastifiant, intarzietor de priza) peste care se toarna componenta solida care poate fi dupa caz, din nisip, var, ciment si apoi ipsosul (presarat usor si amestecand max. 10 minute)

Nr. crt.

CRITERIU DE APRECIERE

PUNCTAJ

1.

Abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie

50

2.

Capacitate de analiză şi sinteză

20

3.

Motivaţia candidatului

20

4.

Comportament în situaţii de criză

5

5.

Iniţiativă şi creativitate

5

6.

TOTAL

100

Notă:

Criteriul nr. 1: ”Abilități și cunoștințe impuse de funcție” 50 puncte - vor fi notate întrebările 5, 6, 7, 8, 9 și 10.

          Criteriul nr. 2: - ”Capacitate de analiză şi sinteză” – 20 puncte , Criteriul nr.3:

Motivaţia candidatului” – 20 puncte , Criteriul nr. 4: ” Comportament în situaţii de criză” – 5 puncte și Criteriul nr. 5: ”Iniţiativă şi creativitate” – 5 puncte , total 50 puncte – vor fi notate întrebările 1, 2, 3 și 4.

 

          Total: 100 puncte.

Postat azi 19.06.2019.

Program Competitional

Săptămâna 15-21 iulie 2019

Atletism. Campionatele Europene juniori U20, 18-21 iulie, Boras (Suedia)

Ciclism. Campionatul Național XCO, 18-21 iulie, Domenile – Herneacova, Timiș

Lupte. Campionatul Național seniori, 18-21 iulie, Reșița

Scrimă. Campionatul Mondial de seniori, 15-23 iulie, Budapesta (Ungaria)

ANUNTURI AGREMENT

• Începând cu data de 15 august a.c., Bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu – Dinamo va fi închis pentru lucrări de mentenanță. În perioada cât acesta va fi indisponibil, activitatea de inițiere și agrement se va desfășura în bazinul descoperit, conform orarului ce va fi stabilit săptămânal. Programul va fi afișat atât pe site-ul www.csdinamo.ro, cât și la avizierul bazinului descoperit.

• Bazinul descoperit din incinta Complexului Sportiv Dinamo s-a redeschis pentru public începând cu data de 15 iunie a.c. Programul bazinului descoperit:

luni-vineri:

09:00 - 13:00 inițiere; 13:00 - 21:00 agrement

sâmbătă și duminică:

08:00 - 20:00 agrement

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 389 vizitatori online