Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră GRILA DE CORECTARE TEST SCRIS CONCURS AGENT DIN CADRUL CENTRULUI SPORTIV BRASOV

GRILA DE CORECTARE TEST SCRIS CONCURS AGENT DIN CADRUL CENTRULUI SPORTIV BRASOV


GRILĂ DE CORECTARE A

TESTULUI  SCRIS DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR

pentru ocuparea postului vacant de agent II – poziţia 340/a,

 din statul de organizare, la Centrul Sportiv Brașov

 din cadrul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti

VARIANTA 1

 

 

 1. Care din următoarele variante fac parte din funcţiile sportului:
 1. funcţia competiţională
 2. funcţia de conducere
 3. funcţia de decizie
 1. Care este clasificarea mijloacelor de concurs în funcţie de structura motrică?
 1. clase, grupe, subgrupe şi forme de exerciţii;
 2. principale şi secundare
 3. oficiale şi de antrenamente
 1. Ce reprezintă procedeul tehnic?
 1. structură motrică concretă
 2. modul particular de efectuare a elementului tehnic
 3. modul de manifestare sportivă
 1. Ce componentă face parte din dezvoltarea capacităţii de efort?
 1. capacitatea motrică
 2. capacitatea de dezvoltare
 3. capacitatea de rezistenţă
 1. Ce reprezintă viteza de repetiţie?
 1. Frecvenţa cea mai înaltă cu care se pot repeta mişcările într-un timp cât mai scurt
 2. Rapiditatea cu care se efectuează mişcarea
 3. Timpul scurs de la începutul până la sfârşitul mişcării
 1. Care sunt factorii ce determină rezistenţa?
 1. Capacitatea de dezvoltare a vitezei
 2. Capacitatea de execuţie a actului motric
 3. Capacitatea de rezistenţă şi tipul de fibre musculare cuprinse în activităţi
 1. În metodele antrenamentului sportiv, efortul poate fi:
 1. Constructiv
 2. Standard şi variabil
 3. Volumetric
 1. Ce reprezintă forţa relativă?
 1. Capacitatea unui muşchi de a lucra susţinut
 2. Capacitatea de a aplica forţa maximă în cel mai scurt timp
 3. Raportul dintre forţa absolută şi greutatea corporală
 1. Prin ce se caracterizează metoda uniformă?
 1. Prin dezvoltarea intensităţii execuţiei pe distanţă prestabilită
 2. Prin dezvoltarea şi perfecţionarea capacităţii aerobe
 3. Printr-un volum ridicat de lucru executat fără întreruperi
 1. Care este metoda de bază în antrenamentul de viteză?
 1. Coordonarea exerciţiilor
 2. Repetarea exerciţiilor
 3. Durata exerciţiilor
 1. Ce reprezintă capacitatea de efort?
 1. Raportul între viteză şi forţă
 2. Cantitatea de oxigen consumată de muşchi în unitate de timp
 3. Posibilitatea organismului de a desfăşura lucru mecanic de o intensitate cât mai mare şi de a-l menţine un timp cât mai îndelungat

       12.  Cluburile sportive pot fi:

a.persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau societăţi comerciale sportive pe acţiuni.

b.persoane juridice de drept public;

c.structuri sportive fără personalitate juridică.

13.  Poliţistului ii este interzis, în orice împrejurare:
    a. să primească, sa solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri sau alte avantaje, să rezolve cereri care nu sunt de competenţa sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. a);
    b. să folosească forţa, altfel decât în condiţiile legii, să provoace unei persoane suferinţe fizice ori psihice cu scopul de a obţine de la aceasta persoana sau de la o terţă persoana informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoana l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori asupra unei terţe persoane;
    c. să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice, să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau care instiga la indisciplină, să aibă, direct sau prin intermediari, într-o unitate supusă controlului unităţii de poliţie din care face parte, interese de natura să compromită imparţialitatea şi independenta acestuia.

 

         14. Principiile care guvernează conduita profesională a polițistului sunt următoarele:

a.legalitatea, egalitatea, imparţialitatea şi nediscriminarea, transparenţa, capacitatea şi datoria de exprimare, disponibilitatea, prioritatea interesului public, profesionalismul, confidenţialitatea, respectul, integritatea morală, independenţa operaţională, loialitatea.

b.legalitatea, imparţialitatea şi nediscriminarea, transparenţa, capacitatea şi datoria de exprimare, disponibilitatea, profesionalismul, confidenţialitatea, respectul, integritatea morală, independenţa operaţională, loialitatea.

c.legalitatea, egalitatea, imparţialitatea şi nediscriminarea, transparenţa, capacitatea şi datoria de exprimare, disponibilitatea, prioritatea interesului public, profesionalismul, confidenţialitatea, respectul, integritatea morală, independenţa operaţională.

 

15. Poliţistul are dreptul la:

   a. salariu lunar, potrivit legii, ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege, uniforma, echipament specific, alocaţii pentru hrana, asistenţă medicală şi psihologică, proteze, precum şi medicamente gratuite, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, locuinţa de intervenţie, de serviciu, socială sau de protocol, după caz, în condiţiile legii;
    b. concedii de odihna, concedii de studii şi învoiri plătite, concediu fără plată, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, concedii medicale pentru: caz de boala, prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea şi întărirea sănătăţii, accidente produse în timpul şi din cauza serviciului; concedii de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 3 ani, îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin lege, bilete de odihna, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
    c. pensii, în condiţiile stabilite prin lege, indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau de detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite prin lege, decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului, mutării în alte localităţi şi o data pe an pentru efectuarea concediului de odihna, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii, portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile legii.


16. Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate poliţiştilor sunt:

a. mustrare scrisă, diminuarea salariului funcţiei de bază cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni.

b.amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare pe o perioadă de 1-3 ani,  trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut, destituirea din poliţie.

c. comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei.

      17. Poliţistul este dator:

         a. să fie loial instituţiei din care face parte, să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei, să dovedească solicitudine şi respect faţă de orice persoană, în special faţă de grupurile vulnerabile, să îşi consacre activitatea profesională îndeplinirii cu competenţă, integritate, corectitudine şi conştiinciozitate a îndatoririlor specifice de serviciu prevăzute de lege;
       b. să îşi perfecţioneze continuu nivelul de instruire profesională şi generală, să fie disciplinat şi să dovedească probitate profesională şi morala în întreaga activitate, să fie respectuos, cuviincios şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni.
       c. să acorde sprijin colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu, să informeze şeful ierarhic şi celelalte autorităţi abilitate cu privire la faptele de corupţie săvârşite de alţi poliţişti, de care a luat cunoştinţa.

 

 

     18. Serviciul poliţienesc are caracter:

    a. Permanent până la data încetării raporturilor de serviciu.

    b. obligatoriu.
    c. permanent şi obligatoriu.

  19. Datele şi informaţiile clasificate, potrivit legii, obţinute de poliţist în timpul exercitării atribuţiilor profesionale nu pot fi făcute publice pe o perioada de:

a. 7 ani de la încetarea raporturilor sale de serviciu, dacă legea nu prevede altfel.

b. 5 ani de la încetarea raporturilor sale de serviciu, dacă legea nu prevede altfel

c. 15 ani de la încetarea raporturilor sale de serviciu, dacă legea nu prevede altfel.

     20. Clubul Sportiv Dinamo București, este:

a.  persoană juridică de drept privat;

b. club sportiv  de drept public, persoană juridică de drept privat.

c.club sportiv  de drept public, cu personalitate juridică, în subordinea M.A.I.

 

COMISIA:

Postat azi 17.05.2019.

Program Competitional

Săptămâna 17-23 iunie 2019

Multisport. Jocurile Europene, 20 iunie – 1 iulie, Minsk (Belarus)

Atletism. Campionatele Naționale de juniori I, 20-22 iunie, Pitești

Scrimă. Campionatele Naționale de copii, sabie și spadă, 14-23 iunie, București

Scrimă. Campionatele Europene de seniori, 17-23 iunie, Germania

ANUNTURI AGREMENT

• Bazinul descoperit din incinta Complexului Sportiv Dinamo se va redeschide pentru public începând cu data de 15 iunie a.c. Prețurile pentru acces (individual și abonamente) sunt cele din secțiunea agrement-natație de pe siteul clubului. Prețurile și programul vor fi afișate și la intrarea în bazin.

•  Programul bazinului descoperit:
luni-vineri: 09:00 - 13:00 inițiere; 13:00 - 21:00 agrement
sâmbătă și duminică: 08:00 - 20:00 agrement

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 402 vizitatori online