Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră GRILA DE CORECTARE TEST SCRIS CONCURS AGENT I, POZITIA 85/a DIN STATUL DE ORGANIZARE LA C.E.R.I. - S.A.P.E.I.

GRILA DE CORECTARE TEST SCRIS CONCURS AGENT I, POZITIA 85/a DIN STATUL DE ORGANIZARE LA C.E.R.I. - S.A.P.E.I.

GRILĂ DE CORECTARE

A TESTULUI  SCRIS DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR

pentru ocuparea postului vacant de agent I – poziţia 85/a,

 din statul de organizare, la Compartimentul Exploatare, Reparații și Intervenții – Serviciul Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții din cadrul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti


VARIANTA 2

1. Detinatorii  / utilizatorii au obligatia sa asigure operator autorizat RSVTI?

a. nu este nevoie;

b. odata pe an;

c.se autorizeaza / reautorizeaza in conformitate cu legislatia in vigoare. 

 2. Functionarea in conditii de siguranta, detinatorii au obligatia sa asigure operator autorizat RSVTI?|; a. odata pe saptamana sau odata pe luna; b. odata pe an; c. pe toata perioada de utilizare.

 

  1. Verificarile tehnice periodice, la cazanele care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice, se efectuaza de catre:

     a) inspectori de specialitate din cadrul ISCIR, pentru cazanele de abur de joasa presiune sau de apa calda cu debit mai mare de 1 t/h, respective 1000kv sau inspectori de specialitate din cadrul ISCIR sau de catre RSVTI numai dupa obtinerea imputernicirii scrise de la ISCIR, pentru cazanele de abur de joasa presiune sau de apa calda cu debit de cel mult 1 t/h, respective 1000kw;

     b) inspectori de specialitate din cadrul ISCIR, pentru cazanele de abur de joasa presiune sau de apa calda cu debit mai mic de 0,5 t/h, respective 500kv;

   c) inspectori de specialitate din cadrul ISCIR sau de catre RSVTI numai dupa obtinerea imputernicirii scrise de la ISCIR, pentru cazanele de abur de joasa presiune sau de apa calda cu debit de cel mult 0,5 t/h, respective 500kw.

  1. Instruirea si examinarea personalului de deservire a instalatiilor / echipamentelor se realizeaza:

    a) dupa perioada de valabilitate a talonului, personalul de deservire trebui instruit si examinat pentru verificarea cunostintelor profesionale;

    b) în perioada de valabilitate a talonului, personalul de deservire trebuie instruit și examinat anual, pentru verificarea cunoștințelor profesionale;

    c) instruirea se desfășoară sub îndrumarea operatorului RSVTI care are obligația de a întocmi procesul verbal de instruire.

 5. La instalațiile electrice de putere în cazul consumatorilor racordați direct la rețeaua de joasă tensiune a furnizorului, pornirea motoarelor electrice se poate face direct pentru: a. motoare trifazate (cu tensiunea de 230 V) cu puteri până la 4 Kw inclusiv; b. motoare monofazate (cu tensiunea de 230 V) cu puteri până la 4 Kw inclusiv; c. motoare trifazate (cu tensiunea între faze de 400 V) cu puteri până la 5,5 Kw inclusiv;

 6. La instalațiile electrice pentru prize și iluminat normal circuitul iluminatului normal trebuie să fie: a. comune cu circuitele de prize; b. distincte de circuitele de priză; c. comune și distincte cu circuitele de prize.

7. La instalațiile electrice pentru prize și iluminat normal se admite doze comune pentru: a. pentru circuitele de iluminat normal de prize, de comandă și de semnalizare, dacă circuitele respective funcționează la tensiuni diferite; b. pentru circuitele de iluminat normal de prize, de comandă și de semnalizare, dacă circuitele respective funcționează la aceeași tensiune; c. pentru circuitele de iluminat normal de prize, de comandă și de semnalizare, dacă circuitele respective funcționează la tensiuni diferite și la aceeași tensiune;

8. Întrerupătoarele, comutatoarele și butoanele se recomandă să se monteze la înălțimea de: a. de la 0, 5 m la 1, 75 m; b. de la 0, 6 m la 1, 50 m; c. de la 1 m la 1, 60 m;

9. Rezistența prizei de pământ poate fi: a. cel mult 2 Ω, atunci când este folosită numai pentru protecția împotriva șocurilor electrice; b. cel mult 4 Ω, atunci când este folosită numai pentru protecția împotriva șocurilor electrice; c.cel mult 1 Ω, atunci când aceasta este comună cu priza de pământ pentru instalația de protecție a clădirii împotriva trăsnetelor.

10. Nu este permisă utilizarea următoarelor părți metalice drept conductoare de protecție: a. conducte pentru apă, conducte pentru gaze și/ sau lichide inflamabile; b. părți constructive supuse solicitărilor mecanice în funcționare normală și părți metalice flexibile; c. conducte matalice flexibile sau pliabile numai dacă sunt destinate pentru acest scop și suporturi pentru conducte;

11. Durata concediului de odihna al politistilor incadrati in cursul anului: a. se stabileste proportional cu perioada lucrata de la data incadrarii pana la finele anului calendaristic respectiv; b.  se acordă 32 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime in serviciu de peste 10 ani; c. se acordă 38 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime in serviciu de peste 10 ani, indiferent de data încadrării.

12. Reprogramarea sau amanarea efectuarii concediului de odihna va putea fi efectuata cand politistul se afla in una dintre urmatoarele situatii:

a) urmeaza sau este planificat sa urmeze un curs de perfectionare sau specializare in tara ori  in strainatate;

b) urmeaza sa indeplineasca misiuni in afara teritoriului national, in cadrul fortelor internationale de politie;

c) are recomandare medicala pentru a urma un tratament intr-o statiune balneoclimaterica, caz in care data inceperii concediului de odihna va fi cea indicata in recomandarea medicala.

    13. Politistii care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - ori in locuri de munca in care exista astfel de conditii, stabilite potrivit legii, au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna suplimentar:

a) au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna suplimentar cu o durata cuprinsa intre 5 si 14 zile calendaristice

b) au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna suplimentar cu o durata cuprinsa intre 3 si 14 zile calendaristice

c) au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna suplimentar cu o durata cuprinsa intre 3 si 14 zile lucrătoare.

14. Politistii au dreptul, potrivit legii, la invoiri platite cu durata de 5 zile calendaristice:

a) pentru casatoria politistului;
b) pentru casatoria unui copil;

c) pentru decesul sotului sau al unei rude de pana la gradul al III-lea a politistului sau a sotului/sotiei politistului.

            15.   Membrii familiei poliţistului beneficiază gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, de:

 a) asistenţă medicală, juridică şi medicamente în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specific apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti;

b) decontarea cheltuielilor de transport în situaţia mutării poliţistului în interes de serviciu în alta localitate.

c) compensaţie pentru chirie de până la 50% din salariul de bază conform art. 31 din legea 360/2002 privind statutul poliţistului.
 

16. Poliţistului ii este interzis, în orice împrejurare:
    a. să primească, sa solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri sau alte avantaje, să rezolve cereri care nu sunt de competenţa sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. a);
    b. să folosească forţa, altfel decât în condiţiile legii, să provoace unei persoane suferinţe fizice ori psihice cu scopul de a obţine de la aceasta persoana sau de la o terţă persoana informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoana l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori asupra unei terţe persoane;
    c. să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice, să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau care instiga la indisciplină, să aibă, direct sau prin intermediari, într-o unitate supusă controlului unităţii de poliţie din care face parte, interese de natura să compromită imparţialitatea şi independenta acestuia.

17. Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate poliţiştilor sunt:

       a. mustrare scrisă, diminuarea salariului funcţiei de bază cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni.

        b. amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare pe o perioadă de 1-3 ani,  trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut, destituirea din poliţie.

       c. comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei.

      18. Poliţistul este dator:

         a. să fie loial instituţiei din care face parte, să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei, să dovedească solicitudine şi respect faţă de orice persoană, în special faţă de grupurile vulnerabile, să îşi consacre activitatea profesională îndeplinirii cu competenţă, integritate, corectitudine şi conştiinciozitate a îndatoririlor specifice de serviciu prevăzute de lege;
       b. să îşi perfecţioneze continuu nivelul de instruire profesională şi generală, să fie disciplinat şi să dovedească probitate profesională şi morala în întreaga activitate, să fie respectuos, cuviincios şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni.
       c. să acorde sprijin colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu, să informeze şeful ierarhic şi celelalte autorităţi abilitate cu privire la faptele de corupţie săvârşite de alţi poliţişti, de care a luat cunoştinţa.

     19. Serviciul poliţienesc are caracter:

    a. permanent şi obligatoriu.

    b. obligatoriu.
    c. Permanent până la data încetării raporturilor de serviciu.

     20. Clubul Sportiv Dinamo București, este:

      a. club sportiv  de drept public, cu personalitate juridică, în subordinea M.A.I.;

      b. persoană juridică de drept privat;

      c. club sportiv  de drept public, persoană juridică de drept privat.

COMISIA:

Postat azi 25.06.2019.

Program Competitional

Săptămâna 15-21 iulie 2019

Atletism. Campionatele Europene juniori U20, 18-21 iulie, Boras (Suedia)

Ciclism. Campionatul Național XCO, 18-21 iulie, Domenile – Herneacova, Timiș

Lupte. Campionatul Național seniori, 18-21 iulie, Reșița

Scrimă. Campionatul Mondial de seniori, 15-23 iulie, Budapesta (Ungaria)

ANUNTURI AGREMENT

• Începând cu data de 15 august a.c., Bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu – Dinamo va fi închis pentru lucrări de mentenanță. În perioada cât acesta va fi indisponibil, activitatea de inițiere și agrement se va desfășura în bazinul descoperit, conform orarului ce va fi stabilit săptămânal. Programul va fi afișat atât pe site-ul www.csdinamo.ro, cât și la avizierul bazinului descoperit.

• Bazinul descoperit din incinta Complexului Sportiv Dinamo s-a redeschis pentru public începând cu data de 15 iunie a.c. Programul bazinului descoperit:

luni-vineri:

09:00 - 13:00 inițiere; 13:00 - 21:00 agrement

sâmbătă și duminică:

08:00 - 20:00 agrement

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 383 vizitatori online