Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră GRILA DE CORECTARE TEST SCRIS CONCURS OFIŢER SPECIALIST LA COMPARTIMENTUL COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

GRILA DE CORECTARE TEST SCRIS CONCURS OFIŢER SPECIALIST LA COMPARTIMENTUL COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

GRILĂ DE CORECTARE

A TESTULUI  SCRIS DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR

pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist I, poziţia 152 din statul de organizare, la Compartimentul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 din cadrul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti


VARIANTA 2


1) În conformitate cu Dispoziţia Nr. 3406069 din 11 mai 2011, care este perioada de valabilitate a avizului tehnic? – 0,50 pct. 

a) 30 de zile de la data înscrisă în ştampila „AVIZAT TEHNIC”.

b) 60 de zile de la data înscrisă în ştampila „AVIZAT TEHNIC”.

c) 90 de zile de la data înscrisă în ştampila „AVIZAT TEHNIC”.

d) 120 de zile de la data înscrisă în ştampila „AVIZAT TEHNIC”.

 

2) Ce tip de mentenanţa implică modificări în cadrul sistemului informatic cu scopul de a repara sau înlătura erorile de proiectare: – 0,50 pct 

a) Perfectivă

b) Preventivă

c) Corectivă

d) Adaptivă


3Cum este denumită tehnica de rafinare a modelului conceptual al datelor pentru obţinerea unor tabele cu o redundanţă minimă şi controlată? – 0,50 pct

a) Actualizare

b) Interogare

c) Normalizare

d) Sortare


4) Atributul dintr-o tabelă reprezintă: – 0,50 pct

a) coloana dintr-o tabelă

b) un tuplu dintr-o tabelă

c) cheia primară dintr-o tabelă

d) linia dintr-o tabelă


5) Actualizarea datelor din fisiere se poate realiza prin următoarele operaţii: – 0,50 pct

a) exclusiv prin adăugar

b) exclusiv prin modificare

c) exclusiv prin ştergere

d) adăugare, modificare, ştergere


6) Principalele 3 etape de realizare a unui sistem informatic unanim recunoscute de toţi realizatorii de programe informatice sunt: – 0,50 pct

a) Analiză, Proiectare, Implementare

b) Analiză, Proiectare, Mentenanţă

c) Analiză, Implementare, Mentenanţă

d) Implementare, Mentenanţă,Upgrade


7) Pachetele adresate unei adrese IP de forma 127.xx.yy.zz sunt: – 0,50 pct

a) Prelucrate local

b) Prelucrate distant pe echipamentul din alt LAN

c) Trimise pe cablu

d) Prelucrate de un server dedicat


8) Utilizând următoarea comandă: SCANDISK  x: [/a] [/n][p],  /p reprezintă: – 0,50 pct

a) Indicator al discului

b) Analizează toate hard-dicurile locale

c) Doar analizează, fără să corecteze erorile

d) Modul de operare neinteractiv


9) După instalarea sistemului de operare, primul lucru pe care ar trebui să-l faceţi este:

a) Verificarea şi instalarea de drivere pentru dispozitivele nefuncţionale. – 0,50 pct 

b) Partiţionare

c) Defragmentarea discului

d) Reinstalare BIOS

 

10) Calea către fişierele syslog este următoarea: – 0,50 pct

a) /var/log/wtmp

b) /var/log/messages

c) /usr/local

d) /var/spool

 

    11)  În conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, modificată şi completată, poliţistul este obligat: – 0,50 pct


    a) să păstreze secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;
    b) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea să oficială;
   c) să aibă o conduita corecta, să asigure informarea corecta a cetăţenilor potrivit competenţelor legal stabilite şi să nu compromită, prin activitatea să publică ori privată, prestigiul funcţiei sau al instituţiei din care face parte.

 

12)  În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, modificată şi completată, p  X  oliţistului îi este interzis: – 0,50 pct
 

a.

   a) să facă parte din partide, politice ori să desfăşoare propaganda în favoarea acestora;
    b) să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;
    c) să candideze pentru autorităţile administraţiei publice locale, Parlamentul României cu excepţia funcţiei de Preşedinte al României;
    d) să exprime în public opinii contrare intereselor României;
    e) să declare sau să participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;
    f) să adere la secte sau la alte organizaţii;
    g) să efectueze activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale, cu excepţia calităţii de acţionar;
    h) să exercite activităţi cu scop lucrativ de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului sau a instituţiei din care face parte;
    i) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este retribuit, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică.

 b.

   a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propaganda în favoarea acestora;
    b) să exprime preferinţe politice la locul de muncă sau în public;
    c) să candideze pentru autorităţile administraţiei publice locale şi pentru funcţia de Preşedinte al României;
    d) să exprime în public opinii contrare intereselor României;
    e) să participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni cu caracter politic;
    f) să adere la secte, organizaţii religioase sau la alte organizaţii interzise de lege;
    g) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale, cu excepţia calităţii de acţionar;

    h) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este retribuit, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică.

 c.

   a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propaganda în favoarea acestora;
    b) să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;
    c) să candideze pentru autorităţile administraţiei publice locale, Parlamentul României şi pentru funcţia de Preşedinte al României;
    d) să exprime în public opinii contrare intereselor României;
    e) să declare sau să participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;
    f) să adere la secte, organizaţii religioase sau la alte organizaţii interzise de lege;
    g) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale, cu excepţia calităţii de acţionar;
    h) să exercite activităţi cu scop lucrativ de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului sau a instituţiei din care face parte;
    i) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este retribuit, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică.

 13) Care din următoarele recompense pot fi acordate poliţistului potrivit art. 53 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, modificată şi completată – 0,50 pct

a. -  ridicarea unei sancţiuni penale aplicate, în situaţia în care se remarcă în mod deosebit în activitatea desfăşurată;
   -  mulţumiri verbale, aduse la cunoştinţă individual sau în faţa personalului, pentru îndeplinirea în condiţii foarte bune a atribuţiilor de serviciu şi misiunilor;
    -  diplome de onoare şi distincţii, pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri sau la competiţii sportive, cu prilejul unor aniversări, manifestări cultural-artistice şi sociale ori al finalizării unor acţiuni/misiuni, precum şi în situaţia încetării raporturilor de serviciu pentru motive neimputabile;

b.    -  ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate, în situaţia în care se remarcă în mod deosebit în activitatea desfăşurată;
   -  mulţumiri scrise, aduse la cunoştinţă individual sau în faţa personalului, pentru îndeplinirea în condiţii foarte bune a atribuţiilor de serviciu şi misiunilor;
    -  însemne onorifice, diplome de merit şi distincţii, pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri sau la competiţii sportive, cu prilejul unor aniversări, manifestări cultural-artistice şi sociale ori al finalizării unor acţiuni/misiuni, precum şi în situaţia încetării raporturilor de serviciu pentru motive neimputabile;

c.    -  ridicarea unei sancţiuni administrative aplicate, în situaţia în care se evidenţiază prin rezultate muncii sale;
   -  mulţumiri scrise, pentru îndeplinirea în condiţii foarte bune a atribuţiilor de serviciu şi rezultatelor obţinute în activităţile de serviciu;
    -  distincţii pentru obţinerea de rezultate  bune la competiţii sportive, cu prilejul unor aniversări, manifestări cultural-artistice şi sociale precum şi în situaţia încetării raporturilor de serviciu în orice ocazie;

14) Procedura disciplinară are la bază următoarele principii (art.  58^2 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, modificată şi completată) : – 0,50 pct


    a)     - prezumţia de nevinovăţie
            - garantarea dreptului la apărare

            - celeritatea procedurii

- contradictorialitatea

- proporţionalitatea

            - unicitatea sancţiunii
            - legalitatea sancţiunii

   b)      - prezumţia de nevinovăţie şi  garantarea dreptului la apărare

            - celeritatea procedurii

- contradictorialitatea

- proporţionalitatea

            - unicitatea şi legalitate sancţiunii
           

    c)     - garantarea dreptului la apărare

            - celeritatea procedurii

- contradictorialitatea

- proporţionalitatea sancţiunii

           


    15) Care din următoarele principii  generale  guvernează conduita profesională a poliţistului, în confomitete cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 991 /2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului: – 0,50 pct

 a) legalitatea , egalitatea, imparţialitatea şi nediscriminarea, transparenţa, capacitatea şi datoria de exprimare, disponibilitatea, prioritatea interesului public, profesionalismul, confidenţialitatea, respectul, integritatea morală, independenţa operaţională, loialitatea;

 

 b) egalitatea şi  imparţialitatea, transparenţa lării deciziilor, capacitatea de comunicare şi exprimare, disponibilitatea, interesul public prioritar, profesionalismul, confidenţialitatea, respectul, integritatea fizică, independenţa operaţională, loialitatea faţă de instituţie;

 c) imparţialitatea,  nediscriminarea şi transparenţa, datoria de exprimare, disponibilitatea, interesul public, profesionalismul, respectul, integritatea phihică, independenţa autorităţii loialitatea instuţională.


   16)  Potrivit art. 31 din Regulamentul de organizare şi fucnţionare al C.S. Dinamo Bucreşti, aprobat prin O.m.a.i. nr. 49/2015, Compartimentul comunicaţii şi tehnologia informaţiei îndeplineşte următoarele atribuţii: – 0,50 pct


    a) asigură activitatea Clubului în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei;
    b) asigură participarea sportivilor din cadrul secţiilor sportive, precum şi a antrenorilor şi a celorlalţi membri ai colectivelor tehnice, la competiţiile interne şi internaţionale stabilite de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi federaţiile sportive de specialitate;
     c) asigură asistenţă de specialitate pentru buna funcţionare a mijloace de comunicaţii şi IT, transmisii de date, necesare realizării obiectului de activitate al Clubului.

 

17) Potrivit art. 31 din Regulamentul de organizare şi fucnţionare al C.S. Dinamo Bucreşti, aprobat prin O.m.a.i. nr. 49/2015, Compartimentul comunicaţii şi tehnologia informaţiei îndeplineşte următoarele atribuţii: – 0,50 pct


a) asigură implementarea dispoziţiilor de nivel superior în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, elaborează rapoarte, evaluări şi sinteze periodice privind stadiul realizării acestora, pe care le prezintă conducerii Clubului;
b) asigură condiţii organizatorice, metodice, financiare şi logistice, cum ar fi echipamentul sportiv, cazarea în spaţiile proprii a sportivilor, hrănirea în mod gratuit a sportivilor prin intermediul popotei, asistenţa medicală de specialitate şi asistenţa psihologică, necesare pentru pregătirea sportivilor, în vederea creşterii potenţialului valoric şi competitiv şi obţinerii de performanţe la nivelul parametrilor naţionali şi internaţionali;
c) asigură activitatea Clubului în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei

  18)   Conform art. 25 din H.G. nr. 585/ 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România – 0,50 pct

a) Masurile de protecţie a informaţiilor clasificate vor fi stabilite în raport cu:
    - clasele şi nivelurile de secretizare a informaţiilor;
    -  volumul şi suportul informaţiilor;
    - calitatea, functia şi numărul persoanelor care au sau pot avea acces la informaţii, potrivit certificatului de securitate şi autorizatiei de acces şi cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaste;
    -  amenintarile, riscurile şi vulnerabilitatile ce pot avea consecinte asupra informaţiilor clasificate.

b) Masurile de protecţie a informaţiilor clasificate vor fi stabilite în raport cu:
    - clasele de secretizare a informaţiilor;
    -  suportul informaţiilor;
    - respectarea principiului necesităţii de a cunoaste;
    -  amenintarile, riscurile şi vulnerabilitatile ce pot avea consecinte asupra informaţiilor clasificate.
c) Masurile de protecţie a informaţiilor clasificate vor fi stabilite în raport cu:
    - clasele şi nivelurile de secretizare a informaţiilor;
    -  volumul informaţiilor;
    - functia şi numărul persoanelor care au sau pot avea acces la informaţii, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaste;
    -  vulnerabilitatile ce pot avea consecinte asupra informaţiilor clasificate.

COMISIA DE CONCURS/EXAMEN:

 

Postat azi 20.06.2018

 

 

Program Competitional

Săptămâna 16-22 iulie 2018 

Atletism. Campionatele Naționale de juniori 3, 21-22 iulie, București. Campionatele Balcanice de seniori și tineret, 19-22 iulie, Stara Zagora (Bulgaria)

Ciclism. Campionatul național de XCO, 18-21 iulie, Sibiu

Judo. Campionatul European echipe mixt judo, 18 iulie, Ekaterinburg (Rusia)

Scrimă. Campionatele Mondiale de seniori, 19-27 iulie, China

ANUNTURI AGREMENT

Începând cu data de 30 iunie a.c., Bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu va fi închis pentru renovare. Activitățile de inițiere și agrement se vor desfășura în bazinul descoperit, conform graficului orar afișat la intrarea în bazin și pe siteul csdinamo.ro.

Reluarea activității în bazinul acoperit se va face la o dată ce va fi anunțată pe siteul clubului.

 


• În perioada 25 iunie - 8 iulie, în Bazinul descoperit se vor desfășura activități ale loturilor naționale de polo pe apă ale României, motiv pentru care programul de agrement va suferi unele modificări. Programul complet îl puteți găsi aici.

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 242 vizitatori online