Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră PRECIZARI CONCURSURI OFITERI SI AGENTI DIN CADRUL SECTIEI SPORTURI INDIVIDUALE

PRECIZARI CONCURSURI OFITERI SI AGENTI DIN CADRUL SECTIEI SPORTURI INDIVIDUALE

 ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR

înscrişi la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de ofiţer şi agent la Secţia Sporturi Individuale din cadrul C.S. Dinamo Bucureşti, prin încadrare directă/ prin trecerea unor agenţi de poliţie în corpul ofiţerilor de poliţie

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/ 2000 educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea participării la concurs, candidaţii înscrişi la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de agent şi ofiţer din cadrul Secţiei Sporturi Individuale, vor depune la dosarele de recrutare, în termenul prevăzut în anunţul de concurs pentru ocuparea posturilor vacante sus-menţionate, respectiv 31.01.2019, xerocopiile carnetelor de legitimare, cu avizul medical favorabil emis de unităţile de medicină sportivă.

În conformitate cu art. 61^1 alin. (1) şi (2) din Anexa nr.3 la O.m.a.i. nr. 140/ 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, documentele solicitate se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat de candidat şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. Documentele menţionate pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile precizate mai sus nu se mai realizează.

În conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 69/ 2000 educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, Practicarea exerciţiilor fizice în forme organizate se realizează numai cu aviz medical. Pentru a participa la antrenamente şi competiţii sportivii legitimaţi trebuie să efectueze controlul medical periodic şi ori de câte ori este nevoie la unităţile de medicina sportivă. Participarea sportivilor legitimaţi la antrenamente şi/sau înscrierea lor la competiţiile sportive sunt condiţionate de existenta avizului medical favorabil, eliberat numai de unităţile de medicina sportivă.”

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordinul minsitrului tineretului şi sportului nr. 1058/ 2003, precum şi din Ordinul  ministrului sănătăţii şi familiei nr. 404/ 2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenţa medico-sportivă în complexurile sportive naţionale, precum şi în cantonamentele loturilor naţionale şi olimpice şi asistenţa medicală la bazele sportive în timpul desfăşurării antrenamentelor şi competiţiilor, ”Controlul medical al sportivilor legitimaţi se efectuează semestrial, ... în cabinetele de medicină sportivă din cadrul ambulatoriilor de specialitate judeţene, din Policlina pentru sportivi a municipiului Bucureşti şi din ambulatoriile de specialitate pentru sportivi, singurele unităţi sanitare abilitate să acorde avizul medico-sportiv necesar pentru participarea  la antrenamente şi la competiţiile sportive oficiale”, precum şi art. 5 din acelaşi act normativ, ”Rezultatele examinărilor efectuate, indicaţiile şi contraindicaţiile medicale vor fi consemnate în avizul medico-sportiv emis, aplicându-se totodată şi viza medicală pe carnetul de legitimare sportivă de către unitatea sanitară care a efectuat controlul. Viza medicală sus-menţionată este obligatorie pentru participarea la antrenamente şi competiţii şi va cuprinde următoarele: data efectuării controlului, semnătura şi parafa medicului examinator şi ştampila unităţii sanitare în care s-a efectuat controlul medical, precum şi data expirării avizului.”

 ATENŢIE!

            Documentele solicitate mai sus vor fi depuse la dosarul de recrutare, până la data limită de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 31.01.2019, ora 1300, fără aceste documente nefiind posibilă participarea candidatului la proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine, la Serviciul Resurse Umane din cadrul clubului, telefon 021.210.51.35, int. 23057, în zilele lucrătoare.

Postat azi 08.01.2019.

Program Competitional

Săptămâna 12-18 august

Handbal. Meciuri amicale în Austria: Krems – Dinamo (13 august), Fivers – Dinamo (14 august). Turneu Graz (16-18 august)

Rugby. Cupa României (etapa a 2-a), 17 august, ora 11:00: Gloria Buzău - Dinamo

Canotaj. Campionatul Național de juniori I + Cupa Federatiei, 13-23 august, Iasi 

Tir. Campionatul National de tineret și seniori, 15-22 august, Bucuresti 

ANUNTURI AGREMENT

• Începând cu data de 15 august a.c., Bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu – Dinamo va fi închis pentru lucrări de mentenanță. În perioada cât acesta va fi indisponibil, activitatea de inițiere și agrement se va desfășura în bazinul descoperit, conform orarului ce va fi stabilit săptămânal. Programul va fi afișat atât pe site-ul www.csdinamo.ro, cât și la avizierul bazinului descoperit.

• Bazinul descoperit din incinta Complexului Sportiv Dinamo s-a redeschis pentru public începând cu data de 15 iunie a.c. Programul bazinului descoperit:

luni-vineri:

09:00 - 13:00 inițiere; 13:00 - 21:00 agrement

sâmbătă și duminică:

08:00 - 20:00 agrement

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 504 vizitatori online