Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră REZULTATE INTERVIU CONCURS INGRIJITOR, POZITIA 71 DIN STATUL DE ORGANIZARE AL CLUBULUI LA B.A.P.I. - S.A.P.E.I.

REZULTATE INTERVIU CONCURS INGRIJITOR, POZITIA 71 DIN STATUL DE ORGANIZARE AL CLUBULUI LA B.A.P.I. - S.A.P.E.I.

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele interviului

pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poziția 71 din statul de organizare al clubului la Biroul Administrare Patrimoniu Imobiliar din cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții

 

            Având în vedere art. art. 30 din H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

           

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele candidaţilor

Nr. înregistrare

dosar

Punctaj proba interviu

 

Rezultatul probei interviu (ADMIS/RESPINS)

          1.

DRĂGHICI LAVINICA-MARIANA

4594823/20.05.2019

100 p

ADMIS

2.

GUGUI ADRIAN

4595153/ 23.05.2019

70 p

ADMIS

3.

LIȚU ȘTEFAN

4595522/ 29.05.2019

NEPREZENTAT

 

NOTĂ:

          Contestaţiile cu privire la rezultatul interviului se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în data de 25.06.2019 între orele 08.00- 16.00, (conf.art.31 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată), sub sancţiunea decăderii din acest drept.
          Rezultatele la contestaţii se vor comunica prin afişare la sediul clubului, imediat după soluţionare.

          Conform art. 35 din actul normativ sus-menţionat, candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Punctajul final se va calcula ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba practică și interviu, după expirarea termenului de depunere a contestațiilor la proba - interviu.

Se consideră ”admis” la concurs candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba practică, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător.

           Rezultatele finale se vor comunica prin afişare la sediul clubului şi pe site-ul www.csdinamo.eu în data de  26.06.2019.

  

Postat în data de 24.06.2019.

 

Program Competitional

Săptămâna 15-21 iulie 2019

Atletism. Campionatele Europene juniori U20, 18-21 iulie, Boras (Suedia)

Ciclism. Campionatul Național XCO, 18-21 iulie, Domenile – Herneacova, Timiș

Lupte. Campionatul Național seniori, 18-21 iulie, Reșița

Scrimă. Campionatul Mondial de seniori, 15-23 iulie, Budapesta (Ungaria)

ANUNTURI AGREMENT

• Începând cu data de 15 august a.c., Bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu – Dinamo va fi închis pentru lucrări de mentenanță. În perioada cât acesta va fi indisponibil, activitatea de inițiere și agrement se va desfășura în bazinul descoperit, conform orarului ce va fi stabilit săptămânal. Programul va fi afișat atât pe site-ul www.csdinamo.ro, cât și la avizierul bazinului descoperit.

• Bazinul descoperit din incinta Complexului Sportiv Dinamo s-a redeschis pentru public începând cu data de 15 iunie a.c. Programul bazinului descoperit:

luni-vineri:

09:00 - 13:00 inițiere; 13:00 - 21:00 agrement

sâmbătă și duminică:

08:00 - 20:00 agrement

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 418 vizitatori online