Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră REZULTATE PROBA PRACTICA LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT (bucătar)

REZULTATE PROBA PRACTICA LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT (bucătar)

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele probei practice

pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat IV-I (bucătar) (personal contractual),

poziţia 138 din statul de organizare al clubului la Biroul Intendenţă şi Suport Tehnic


            Având în vedere art. art. 30 din H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei practice:

 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele candidaţilor

Nr. înregistrare

dosar

Nr. înregistrare dosar

Punctaj final

Rezultatul probei practice (ADMIS/

RESPINS)

  1.  

PATENTAŞU MARIANA

5314286/

08.01.2018

77,5 p

ADMIS

  1.  

NISTOR MARIUS

5314285/

08.01.2018

43,5 p

RESPINS

           

NOTĂ:

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi ADMIS la proba practică.

            Contestaţiile cu privire la rezultatul probei practice se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor până în data de 10.04.2018, ora 16.00, (conf.art.31 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată), sub sancţiunea decăderii din acest drept.
            Rezultatele la contestaţii se vor comunica prin afişare la sediul clubului, imediat după soluţionare.

            Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii, conform art. 35 din actul normativ sus-menţionat.

            Următoarea probă a concursului, interviul, este planificată a se desfăşura în data de 12.04.2018, ora 10.00.

            Interviul se desfăşoară conform planului întocmit de comisia de concurs.

 

            Postat azi 05.04.2018, ora 16.00.                                                                  

 

 

Program Competitional

Săptămâna 16-22 iulie 2018 

Atletism. Campionatele Naționale de juniori 3, 21-22 iulie, București. Campionatele Balcanice de seniori și tineret, 19-22 iulie, Stara Zagora (Bulgaria)

Ciclism. Campionatul național de XCO, 18-21 iulie, Sibiu

Judo. Campionatul European echipe mixt judo, 18 iulie, Ekaterinburg (Rusia)

Scrimă. Campionatele Mondiale de seniori, 19-27 iulie, China

ANUNTURI AGREMENT

Începând cu data de 30 iunie a.c., Bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu va fi închis pentru renovare. Activitățile de inițiere și agrement se vor desfășura în bazinul descoperit, conform graficului orar afișat la intrarea în bazin și pe siteul csdinamo.ro.

Reluarea activității în bazinul acoperit se va face la o dată ce va fi anunțată pe siteul clubului.

 


• În perioada 25 iunie - 8 iulie, în Bazinul descoperit se vor desfășura activități ale loturilor naționale de polo pe apă ale României, motiv pentru care programul de agrement va suferi unele modificări. Programul complet îl puteți găsi aici.

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 346 vizitatori online