Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră REZULTATE SELECŢIE DOSARE CONCURS MUNCITOR CALIFICAT IV-I (bucătar) pentru Baza Nautică Ghermăneşti la poziţia 134 din statul de organizare al clubului - BIROUL INTENDENŢĂ ŞI SUPORT TEHNIC

REZULTATE SELECŢIE DOSARE CONCURS MUNCITOR CALIFICAT IV-I (bucătar) pentru Baza Nautică Ghermăneşti la poziţia 134 din statul de organizare al clubului - BIROUL INTENDENŢĂ ŞI SUPORT TEHNIC

TABEL NOMINAL

cuprinzând rezultatele selecţiei dosarelor de concurs

pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat IV-I (bucătar) (personal contractual) pentru Baza Nautică Ghermăneşti, poziţia 134 din statul de organizare, Biroul Intendenţă şi Suport Tehnic – Compartimentul Intendenţă            Având în vedere art. 15 lit. a şi art. 20 din H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele candidaţilor

Nr. înregistrare

dosar

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs (ADMIS/RESPINS)

Motivul respingerii

1.

BOGA ION

5329531/12.09.2018

ADMIS

 

2.

ZĂULEŢI CECILIA

5329461/11.09.2018

ADMIS

 

 

 

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi ADMIS la etapa de selecţie a dosarelor.

            Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor până în data de 17.09.2018, ora 16.00, (conf.art.31 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată), sub sancţiunea decăderii din acest drept.
            Rezultatele la contestaţii se vor comunica prin afişare la sediul clubului, imediat după soluţionare.

            Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii, conform art. 35 din actul normativ sus-menţionat.

            Următoarea probă a concursului, proba practică, este planificată a se desfăşura în data de 21.09.2018, ora 11.00.

            Prin proba practică se testează abilităţile şi aptitudinile practice ale candidaţilor în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.

Publicat azi 14.09.2018.

 

                                               

Publicat azi 14.09.2018.

 

                                                

Program Competitional

Săptămâna 17-23 septembrie 2018

Handbal. Liga Națională (etapa 3), 18 septembrie, ora 18:00: CSU Suceava – Dinamo

Handbal. Liga Campionilor (etapa 2), 22 septembrie, ora 19:30: Abanca Ademar Leon – Dinamo

Rugby. Superliga CEC Bank (etapa 3), 22 septembrie, ora 11:00: Dinamo – Universitatea Cluj Napoca. Stadion Florea Dumitrache – Dinamo

Canotaj. Campionatele Naționale de seniori și tineret, 18-19 septembrie, Snagov

Judo. Campionatele Mondiale de seniori, 20-27 septembrie, Baku (Azerbaidjan)

Lupte. Campionatele Mondiale de juniori, 17-23 septembrie, Trnava (Slovacia)

Lupte. Turneul internațional Ion Cornianu – Ladislau Simon, seniori, 20-23 septembrie, Sala Polivalentă București

Sărituri cu schiurile. Cupă Mondială Grand Prix, seniori, 20-24 septembrie, Râșnov

Acreditari CHL

ANUNTURI AGREMENT

 Începând cu data de 12 septembrie 2018, Bazinul descoperit Dinamo se va închide. Activitatea de agrement se va putea desfășura doar în bazinul acoperit.

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 424 vizitatori online