Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual - muncitor calificat IV-I – zidar/zugrav, poziţiile 112, 113 din statul de organizare, Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului

Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual - muncitor calificat IV-I – zidar/zugrav, poziţiile 112, 113 din statul de organizare, Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului

CENTRALIZATOR NOMINAL

cuprinzând rezultatele finale la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual - muncitor calificat IV-I – zidar/zugrav, poziţiile 112, 113 din statul de organizare, Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului  – Compartimentul Administrare Patrimoniu Imobiliar

Având în vedere art. art. 30 din H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr.

crt.

Nume, prenume / Codul unic de identificare, în funcție de opțiune

Nr. înregistrare

dosar

Punctaj proba practică

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultatul probei interviu (ADMIS/ RESPINS)

1.

DUMITRU DANIEL

4619587/ 03.05.2022

87 p

92

89,5 p

ADMIS

2.

TOPORCEA DUMITRU

4619586/ 03.05.2022

91 p

88

89 p

ADMIS

3.

4619662

4619662/ 05.05.2022

75 p

67

71 p

RESPINS

 

Candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării.

Postat în data de 10.06.2022

Agrement Fitness

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Vizitatori online

Avem 354 vizitatori online