Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Rezultatele interviului pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual - muncitor calificat IV-I – zidar/zugrav, poziţiile 112, 113 din statul de organizare, Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului

Rezultatele interviului pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual - muncitor calificat IV-I – zidar/zugrav, poziţiile 112, 113 din statul de organizare, Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele interviului pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual - muncitor calificat IV-I – zidar/zugrav, poziţiile 112, 113 din statul de organizare, Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului  – Compartimentul Administrare Patrimoniu Imobiliar

Având în vedere art. art. 30 din H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

Nr.crt 

Nume, prenume / Codul unic de identificare, în funcție de opțiune

Nr. înregistrare

dosar

Punctaj proba interviu

Rezultatul probei interviu (ADMIS/RESPINS)

1

DUMITRU DANIEL

4619587/ 03.05.2022

92

ADMIS
2

TOPORCEA DUMITRU

4619586/ 03.05.2022

88

ADMIS 
3

4619662

4619662/ 05.05.2022

67

ADMIS


NOTĂ:

Contestaţiile cu privire la rezultatul interviului se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în data de 09.06.2022  între orele 08.00- 16.00, (conf.art.31 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată), sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Rezultatele la contestaţii se vor comunica prin afişare la sediul clubului, imediat după soluţionare.

Conform art. 35 din actul normativ sus-menţionat, candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Punctajul final se va calcula ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba practică și interviu, după expirarea termenului de depunere a contestațiilor la proba - interviu.

Rezultatele finale se vor comunica prin afişare la sediul clubului şi pe site-ul www.csdinamo.eu în data de  10.06.2022.

Postat în data de 08.06.2022

 

Agrement Fitness

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Vizitatori online

Avem 319 vizitatori online