Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Rezultatele obtinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de agent I, la Compartimentul Comunicatii si Tehnologia Informatiei

Rezultatele obtinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de agent I, la Compartimentul Comunicatii si Tehnologia Informatiei

TABEL NOMINAL

cuprinzând rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de agent  I  pozițiile  181 și 182, din statul de organizare al clubului la Compartimentul Comunicații și Tehnologia Informației

Nr. crt.

Număr de înregistrare atribuit

candidatului/ Postul pentru care candidează

Nota obținută la testul scris

Observații

  1.

4614617/

Agent I, Poziţia 181/182

9,28   (nouă, douăzecișiopt)

  -
  2.

4614616/

Agent I, Poziţia 181/182

8,56 (opt,cincizecișișase)

  -

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la testul scris pot formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, respectiv 21.12.2021, ora 1600.

Publicat azi, 20 decembrie 2021


TEST  SCRIS DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR

pentru ocuparea posturilor vacante de agenți I – poziţia 181 și poziția 182,  din statul de organizare, la Compartimentul Comunicații și Tehmologia Informației din cadrul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, prin încadrare directă

VARIANTA 1

1. În conformitate cu prevederile legii 360/2002 privind statutul polițistului, polițistul este:
a) funcţionar public civil, cu statut special;
b) funcționar special;
c) militar;

2. În conformitate cu prevederile legii 360/2002 privind statutul polițistului, polițistul are următoarele drepturi:
a) să poarte uniforma permanent;
b) să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării, jurământul de credinţă faţă de România, prevederile regulamentelor de serviciu şi să îndeplinească ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici privind activitatea sa profesională;
c) să se impună în orice situație;

3. În conformitate cu O.M.A.I. nr. 231/2012 privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile M.A.I., acoperirea pagubelor se poate face și prin depunerea în natură a bunurilor ori de câte ori paguba nu este urmarea unei infracțiuni, în următoarele condiții:

a) bunurile să fie identice și să corespundă calitativ; să fie procurate cu acte legale; să fie predate unității la care s-a constatat paguba;
b) să fie predate unității la care s-a constatat paguba;
c) să fie procurate cu acte legale;

4. În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 231/2012 privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile M.A.I., unităţile au obligaţia să efectueze inventarierea generală a patrimoniului:
a) la ordinul șefului nemijlocit;
b) la începutul activității;
c) la solicitarea în scris a gestionarului;

5. În conformitate cu prevederilor O.M.A.I. nr. 148/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Clubul Sportiv „Dinamo“ Bucureşti este:
a) club sportiv de drept public, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
b) club sportiv de drept privat, instituţie cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
c) club sportiv de utilitate publică în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului;

6. În conformitate cu prevederilor O.M.A.I. nr. 148/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Dinamo, Compartimentul comunicații și tehnologia informației are ca atribuții:
a) urmărește respectarea regulilor de publicitate (SEAP/SICAP) necesare asigurării transparenței proceselor de achiziție publică (anunțuri/ invitații de participare, anunțuri tip erată, anunțuri de atribuire, anulare procedură, suspendare procedură, notificări, etc. ).
b) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
c) aplică şi urmăreşte respectarea normelor, metodologiilor şi instrucţiunilor privind activitatea de comunicaţii şi tehnologia informaţiei în unităţile M.A.I., precum şi a actelor normative de nivel superior pentru domeniul de competenţă;

7. În conformitate cu manualul Reţele de comunicaţii - Material de învăţare – partea I, 2009, autor: ILIE ANDREI, componentele hardware ale unui calculator personal se referă la:
a) instrucțiuni care fac calculatorul personal să funcționeze;
b) componentele fizice ale calculatorului;
c) programe și instrucțiuni ale sistemului de operare;

8. În conformitate cu manualul Reţele de comunicaţii - Material de învăţare – partea I, 2009, autor: ILIE ANDREI, ce reprezintă Back-up-ul:
a) o copie de siguranță realizată pentru protejarea datelor;
b) accesul la informație de la distanță;
c) mediu de comunicare;

9. În conformitate cu manualul Reţele de comunicaţii - Material de învăţare – partea I, 2009, autor: ILIE ANDREI, calculatoarele într-o rețea de tip ring sunt distribuite:
a) sub formă de cerc;
b) sub formă de inel;
c) sub formă de stea;

10. În conformitate cu prevederile manualului Reţele de comunicaţii - Material de învăţare – partea I, 2009, autor: ILIE ANDREI, semnalul CATV este:
a) în banda de bază, multiplexat în frecvență;
b) în banda de bază, multiplexat în amplitudine;
c) de distribuție largă, multiplexat în frecvență;

11. În conformitate cu prevederile manualului Reţele de calculatoare - Bazele reţelelor de calculatoare – 2009, autor: BIRĂESCU IOANA DANIELA, pe care din următoarele dispozitive se găsesc sloturi și porturi:
a) memoria externă;
b) microprocesor;
c) placa de bază;

12. În conformitate cu prevederile manualului Reţele de calculatoare - Bazele reţelelor de calculatoare – 2009, autor: BIRĂESCU IOANA DANIELA, memoria ROM :
a) este o memorie internă care poate fi doar citită;
b) este o memorie externă care poate fi doar citită;
c) este o memorie internă care poate fi atât citită cât și modificată;

13. În conformitate cu prevederile manualului Reţele de calculatoare - Bazele reţelelor de calculatoare – 2009, autor: BIRĂESCU IOANA DANIELA, intranetul este:
a) o rețea cu largă acoperire;
b) o rețea a sistemului de operare;
c) o rețea privată a unei companii;

14. În conformitate cu prevederile manualului Reţele de calculatoare - Bazele reţelelor de calculatoare – 2009, autor: BIRĂESCU IOANA DANIELA, intervalul de frecvență pentru sistemele CATV actuale este:
a) 30 MHz – 500 MHz;
b) 100 MHz – 600 MHz;
c) 50 MHz – 800 MHz;

15. În conformitate cu prevederile manualului Reţele de calculatoare - Bazele reţelelor de calculatoare – 2009, autor: BIRĂESCU IOANA DANIELA, avantajul televiziunii digitale în comparație cu cea analogică este:
a) cablurile au un diametru mai mic
b) prin tehnici speciale de codare şi compresie se ajunge ca un canal TV digital să necesite numai 10-20% din banda canalului analogic;
c) transmiterea semnalului pe distanțe mai mari;

16. În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 231/2012 privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile M.A.I., în dispoziţie/ordin de zi pe unitate se menţionează obligativitatea instruirii comisiilor de inventariere cu privire la:
a) rapiditatea cu care se desfășoară inventarierea;
b) cantitatea disponibilă a materilelor;
c) documentele care se întocmesc și modul de valorificare a rezulatelor inventarierii;

17. În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 231/2012 privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile M.A.I., listele de inventariere se semnează:
a) pe fiecare filă de către membrii comisiei de inventariere şi de către gestionar;
b) pe ultima filă de către membrii comisiei de inventariere şi de către gestionar;
c) pe prima și ultima filă de către membrii comisiei de inventariere şi de către gestionar;

18. În conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 231/2012 privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile M.A.I., procesul-verbal de inventariere se întocmeşte:
a) în trei exemplare;
b) în două exemplare;
c) în căte exemplare este nevoie;

19. În conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 167/2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile M.A.I., mijloacele fixe pot fi scoase din funcţiune dacă, potrivit legii, au durata de utilizare îndeplinită şi numai dacă îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a) costul reparaţiei depăşeşte 60% din valoarea de înlocuire a mijloacelor fixe respective;
b) costul reparaţiei depăşeşte 50% din valoarea de înlocuire a mijloacelor fixe respective;
c) costul reparaţiei depăşeşte 40% din valoarea de înlocuire a mijloacelor fixe respective;

20. În conformitate cu prevederile Instrucțiunii nr. 167/2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile M.A.I., nu se propun pentru scoaterea din funcţiune mijloace fixe care, deşi au îndeplinit durata normală de utilizare, se găsesc în una dintre următoarele situaţii:
a) starea tehnică permite exploatarea lor în continuare;
b) nu sunt strict necesare unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi nu sunt posibilităţi de înlocuire, iar prin reparaţii şi recondiţionări mai pot fi folosite o anumită perioadă;
c) din raţiuni militare sau economice se justifică menţinerea acestora în funcţiune, chiar dacă costul reparaţiei depăşeşte 50% din valoarea de înlocuire;


21. În conformitate cu prevederilor O.M.A.I. nr. 148/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Dinamo, conducerea Clubului se exercită de către:
a) președintele de onoare;
b) preşedinte, care are în subordine nemijlocită 3 vicepreşedinţi;
c) consiliul de coordonare;

22. În conformitate cu prevederile manualului Reţele de comunicaţii - Material de învăţare – partea I, 2009, autor: ILIE ANDREI, autoritatea care monitorizează spectrul de frecvențe pe teritoriul României este:
a) Serviciul de Telecomunicații Speciale;
b) ANCOM;
c) Ministerul Comunicațiilor;

23. În conformitate cu prevederile manualului Reţele de calculatoare - Bazele reţelelor de calculatoare – 2009, autor: BIRĂESCU IOANA DANIELA, care este cauza diafoniei?
a) cablurile având diametrul prea mare;
b) semnalul dintr-un cablu/circuit afecteaza semnalul dintr-un alt cablu/circuit;
c) prea mult zgomot în semnalul ce parcurge un fir dintr-un cablu;

24. În conformitate cu prevederile manualului Reţele de comunicaţii - Material de învăţare – partea I, 2009, autor: ILIE ANDREI, ce tip de cablu poate transporta fasciculele de lumină?
a) cablul coaxial;
b) cablul UTP;
c) fibra optică;

25. În conformitate cu suportul de curs iniţiere în „Operare, Introducere, Validare şi Prelucrare Date” - realizat în cadrul proiectului “Soluţii pentru economia de astăzi” - contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76944, care din definiţiile de mai jos descriu mai bine semnalul digital?
a) o transmisie de semnal sub formă de octeți binari (1 și 0);
b) un limbaj al computerelor cu două stări (on şi off) indicate prin o serie de pulsuri electrice;
c) o undă sinusoidală de anumită formă şi amplitudine;

GRILĂ DE CORECTARE A TESTULUI  SCRIS  DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR

pentru ocuparea posturilor vacante de agent  I  poziţiile 181 și 182 din statul de organizare, la Compartimentul Comunicații și Tehnologia din cadrul Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti, prin încadrare directă

VARIANTA I

Nr. crt.

a

b

c

Nr.

crt.

a

b

c

  1.

x

 

 

14

 

 

x

  2.

 

x

 

15

 

x

 

  3.

x

 

 

16

 

 

x

  4.

 

x

 

17

x

 

 

  5.

x

 

 

18

 

x

 

  6.

 

 

x

19

x

 

 

  7.

 

x

 

20

x

 

 

  8.

x

 

 

21

 

x

 

  9.

 

x

 

22

 

x

 

  10.

x

 

 

23

 

x

 

  11.

 

 

x

24

 

 

x

  12.

x

 

 

25

x

 

 

  13.

 

 

xAgrement Fitness

Program Competitional

Săptămâna 24-30 ianuarie 2022

Baschet. Liga Națională (etapa 18): 30 ianuarie, ora 18:00: CSM OHMA Timișoara – Dinamo

Polo. Superliga (etapa 10), 28 ianuarie (ora 11:00) și 29 ianuarie (ora 11:00): Dinamo – CSA Steaua. Bazin Tolea Grințescu - Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 14), 26 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): CSA Steaua – Dinamo. Sala Regimentului de Gardă Mihai Viteazu

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 15), 31 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): Dinamo – CSS CNE LAPI Dej SCM Zalău. Sala Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 14), 28 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): CS Rapid București – Dinamo

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Sinteza DGA

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Vizitatori online

Avem 237 vizitatori online