Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră TEMATICĂ SI BIBLIOGRAFIE CONCURS OFITER LA COMPARTIMENTUL INVESTITII DIN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRARE PATRIMONIU, EXPLOATARE ŞI INVESTITII

TEMATICĂ SI BIBLIOGRAFIE CONCURS OFITER LA COMPARTIMENTUL INVESTITII DIN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRARE PATRIMONIU, EXPLOATARE ŞI INVESTITII

TEMATICA DE CONCURS

ŞI BIBLIOGRAFIA DE STUDIU ¹

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti pentru ocuparea postului vacant de ofiţer din cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu, Exploatare şi Investiţii – Compartimentului Investiţii


      TEMATICA

 

 1. Finanţarea investiţiilor publice.
 2. Prioritizarea investițiilor.
 3. Elaborarea proiectului bugetui de stat privind cheltuielile de capital.
 4. Realizarea acţiunilor multianuale.
 5. Clasificaţiile bugetare.
 6. Clasificarea produselor în obiecte de inventar sau mijloace fixe și încadrarea pe grupe a mijloacelor fixe.
 7. Drepturile şi obligaţiile ordonatorilor de credite pe linia aprobării şi executării bugetului de stat, privind investiţiile.
 8. Urmărirea curentă și urmărirea specială a comportării în timp a construcțiilor.
 9. Intervențiile în timp asupra construcțiilor.

10. Recepţia la terminarea lucrărilor și recepția finală a lucrărilor la construcţiile şi instalaţiile aferente acestora.

11. Sistemul calității în construcții. Obligații și răspunderi.

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare (inclusiv Legea nr. 159/2013 și Legea nr. 121/2014);
 5. Legea nr. 157/2007 privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiții ale instituțiilor publice din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională;
 6. O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare  pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 7. O.U.G. nr. 111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice;
 9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1202/2008 privind stabilirea situațiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiții publice;

11. H.G. nr. 276/2013 privind reevaluarea imobilizarilor corporale și stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

12. H.G. nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

13. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

14. Instrucțiuni nr. 664/2008 privind normele de asigurare tehnică a construcțiilor aflate în administrarea M.A.I.

15. H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

16. Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Se studiază legislaţia actualizată, cu toate evenimentele legilative intervenite.

Comisia de concurs

Publicat azi 05.09.2018

Program Competitional

Săptămâna 17-23 septembrie 2018

Handbal. Liga Națională (etapa 3), 18 septembrie, ora 18:00: CSU Suceava – Dinamo

Handbal. Liga Campionilor (etapa 2), 22 septembrie, ora 19:30: Abanca Ademar Leon – Dinamo

Rugby. Superliga CEC Bank (etapa 3), 22 septembrie, ora 11:00: Dinamo – Universitatea Cluj Napoca. Stadion Florea Dumitrache – Dinamo

Canotaj. Campionatele Naționale de seniori și tineret, 18-19 septembrie, Snagov

Judo. Campionatele Mondiale de seniori, 20-27 septembrie, Baku (Azerbaidjan)

Lupte. Campionatele Mondiale de juniori, 17-23 septembrie, Trnava (Slovacia)

Lupte. Turneul internațional Ion Cornianu – Ladislau Simon, seniori, 20-23 septembrie, Sala Polivalentă București

Sărituri cu schiurile. Cupă Mondială Grand Prix, seniori, 20-24 septembrie, Râșnov

Acreditari CHL

ANUNTURI AGREMENT

 Începând cu data de 12 septembrie 2018, Bazinul descoperit Dinamo se va închide. Activitatea de agrement se va putea desfășura doar în bazinul acoperit.

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 308 vizitatori online