Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS AGENT, POZITIA 85/a LA COMPARTIMENTUL EXPLOATARE, REPARATII SI INTERVENTII DIN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRARE PATRIMONIU, EXPLOATARE ȘI INVESTITII

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS AGENT, POZITIA 85/a LA COMPARTIMENTUL EXPLOATARE, REPARATII SI INTERVENTII DIN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRARE PATRIMONIU, EXPLOATARE ȘI INVESTITII

 

Anexă la anunțul de concurs nr. 4594348/ 13.05.2019

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant

de agent I,  poziția 85/a  din statul de organizare al clubului la Compartimentul Exploatare, Reparații și Intervenții din cadrul Serviciului Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții 1

 

 

 1. TEMATICA

Cap. III, IV și V – Punerea în funcțiune a apratelor și admiterea funcționării;

Utilizarea aparatelor; Verificarea periodică a aparatelor;

BIBLIOGRAFIE: Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr.1007/2010, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 bis /23.07.2010 pentru abrobarea Prescriptiei Tehnice PT A1-2010 „Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400kW”.

 1. TEMATICA

Cap. IV, V, XIII – Utilizarea/ exploatarea cazanelor; Verificarea tehnică periodică și verificarea tehnică neprogramată; Obligații și responsabilități;

BIBLIOGRAFIE: Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 663/2010, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 bis /23.07.2010 pentru abrobarea Prescriptiei Tehnice PT C9-2010 „Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune”.

 1. TEMATICA

Cap. II, IV – Autorizarea personalului de deservire; Prelungirea valabilității autorizațiilor eliberate personalului de deservire;

BIBLIOGRAFIE: Ordinul ministrului economiei nr. 2154/2009, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 bis /08.01.2010 pentru abrobarea Prescriptiilor Tehnice PT CR8-2009 „Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor / echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire”.

 1. TEMATICA

Capitolul 5:

 5.3 – Instalații electrice de putere;

5.4. – Instalații electrice pentru prize și iluminat normal:

5.5 – Sisteme de legare la pământ.

BIBLIOGRAFIE: Normativ I7/ 2011 pentru proiectarea, execuția  și exploatrea instalațiilor electrice aferente clădirilor.

 1. TEMATICA

Capitolele I-VI;

BIBLIOGRAFIE: Legea 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor.

 1. TEMATICA

      Obligaţiile angajatorului şi angajaţilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;

 BIBLIOGRAFIE: Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. TEMATICA

Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului - Capitolul III;

BIBLIOGRAFIE: Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. TEMATICA

Recompensele, răspunderea juridică şi sancţiunile poliţiştilor - Capitolul IV;   

BIBLIOGRAFIE: Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

 1. TEMATICA

Domeniul de aplicare si  principii generale de etica  si  deontologie a politistului  -Capitolul I  și Normele de conduită profesională a polițistului – Capitolul II din HG nr. 991/2005;

BIBLIOGRAFIE: HG nr.991 din 25.08.2005 pentru  aprobarea Codul de etica si  deontologie al politistului, cu  modificarile si  completarile ulterioare;

 1. TEMATICA

Capitolele 1 – 4;

BIBLIOGRAFIE: HG nr.1578 din 18.12.2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare, cu  modificarile si  completarile ulterioare;

 1.  TEMATICA

Cap. I - III;

BIBLIOGRAFIE: O.m.a.i. nr. 577/ 2008 privind programul de lucru al polițiștilor, formele de organizare a acestuia și acordarea repausului săptămânal;

 1. TEMATICA

 Cap. I, Dispoziții generale;

BIBLIOGRAFIE: O.m.a.i. nr. 49/ 2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Dinamo București;

 1. TEMATICA

Cap. III, Atribuțiile clubului;

BIBLIOGRAFIE: O.m.a.i. nr. 49/ 2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Dinamo București;

 1. TEMATICA

Cap. V, SECŢIUNEA a 6-a    Logistica Clubului art. 27 și art. 28;

BIBLIOGRAFIE: O.m.a.i. nr. 49/ 2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Dinamo București;

 1. TEMATICA

Art. 1- 16;

BIBLIOGRAFIE: H.G. nr. 781/ 2002 privind protecția informațiilor secret de serviciu;

 1. TEMATICA

Portul uniformelor de poliție;

BIBLIOGRAFIE: O.m.a.i. nr. 236/ 2009 pentru aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor, cu modificările și completările ulterioare;

 1. TEMATICA

Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile M.A.I.;

BIBLIOGRAFIE: O.m.a.i. nr. 231/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea invetarierii patrimoniului în unitățile M.A.I.

   ¹ Se studiază legislaţia actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite.

Postat azi 17.05.2019

Program Competitional

Săptămâna 17-23 iunie 2019

Multisport. Jocurile Europene, 20 iunie – 1 iulie, Minsk (Belarus)

Atletism. Campionatele Naționale de juniori I, 20-22 iunie, Pitești

Scrimă. Campionatele Naționale de copii, sabie și spadă, 14-23 iunie, București

Scrimă. Campionatele Europene de seniori, 17-23 iunie, Germania

ANUNTURI AGREMENT

• Bazinul descoperit din incinta Complexului Sportiv Dinamo se va redeschide pentru public începând cu data de 15 iunie a.c. Prețurile pentru acces (individual și abonamente) sunt cele din secțiunea agrement-natație de pe siteul clubului. Prețurile și programul vor fi afișate și la intrarea în bazin.

•  Programul bazinului descoperit:
luni-vineri: 09:00 - 13:00 inițiere; 13:00 - 21:00 agrement
sâmbătă și duminică: 08:00 - 20:00 agrement

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 383 vizitatori online