Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS OFITER PRINCIPAL I, POZITIA 20 DIN STATUL DE ORGANIZARE AL CLUBULUI LA COMPARTIMENTUL SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA DIN CADRUL SERVICIULUI RESURSE UMANE

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS OFITER PRINCIPAL I, POZITIA 20 DIN STATUL DE ORGANIZARE AL CLUBULUI LA COMPARTIMENTUL SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA DIN CADRUL SERVICIULUI RESURSE UMANE

TEMATICA DE CONCURS

ŞI BIBLIOGRAFIA DE STUDIU ¹

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti pentru ocuparea postului vacant de ofiţer principal I, prevăzut la poziţia 20 din statul de organizare al clubului, Serviciul Resurse Umane, Compartimentul securitate şi sănătate în muncă, prin trecerea unor agenţi de poliţie în corpul ofiţerilor de poliţie

 

 

1. Tematică : Cariera poliţistului – Selecţionare şi pregătire, obţinerea gradelor profesionale şi încadrarea poliţiştilor în categorii şi grade profesionale, modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului;

Bibliografie : Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul II;

2. Tematică : Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi ale poliţistului;

Bibliografie : Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare- Capitolul III

3. Tematică : Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni ce pot fi aplicate poliţistului;

Bibliografie : Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare- Capitolul IV

4. Tematică : Informaţii secrete de serviciu . Protecţia informaţiilor secrete de serviciu;  

Bibliografie :  Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul III;

Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

5. Tematică : Dispoziţii generale. Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public;

Bibliografie : Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare - Capitolul I , Capitolul II – Secţiunea I;

6. Tematică : Executarea contractului individual de muncă;

Bibliografie : Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul II – Capitolul II;

7. Tematică : Obligaţiile angajatorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

 Bibliografie : Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul III;

8. Tematică : Obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

Bibliografie : Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul IV;

9. Tematică : Infracţiuni şi contravenţii referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă;

Bibliografie : Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul VIII,  Capitolul  IX;

10. Tematică : Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate;

Bibliografie : Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul 3;

11. Tematică : Domeniul de aplicare şi principii generale de etică şi deontologie a poliţistului. Normele de conduită profesională a poliţistului;

Bibliografie : Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului – Capitolul I, Capitolul II;

12. Tematică : Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale;
    Bibliografie : Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul VII;

13. Tematică : Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă ;

Bibliografie : Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul II;

14. Tematică :  Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie;

Bibliografie : Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul III – Secţiunea a 2-a ;

15. Tematică :  Lucrătorii desemnaţi;

Bibliografie : Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul III – Secţiunea a 3-a ;

16. Tematică :  Servicii interne de prevenire şi protecţie;

Bibliografie : Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul III – Secţiunea a 4-a ;

17. Tematică :  Planul de prevenire şi protecţie;

Bibliografie : Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul III – Secţiunea a 7-a ;

18. Tematică :Nivelurile de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

Bibliografie : Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul III – Secţiunea a 8-a ;

19. Tematică :  Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă;

Bibliografie : Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul IV ;

20. Tematică :  Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

Bibliografie : Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul V ;

21. Tematică : Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

Bibliografie : Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

22. Tematică : Semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;

Bibliografie : Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

23. Tematică : Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

Bibliografie : Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

24. Tematică : Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;

Bibliografie : Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;

25. Tematică : Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

Bibliografie : Hotărârea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

26. Tematică : Cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;

Bibliografie : Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificările şi completările ulterioare;

27. Tematică : Protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă;

Bibliografie : Hotărârea Guvernului nr. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă;

28. Tematică : Cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici;

Bibliografie : Hotărârea Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, cu modificările şi completările ulterioare;

29. Tematică : Măsuri ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;

Bibliografie : Hotărârea Guvernului nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;

30. Tematică : Cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;

Bibliografie : Hotărârea Guvernului nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;

31. Tematică : Protecţia maternităţii la locurile de muncă;

Bibliografie : Hotărârea Guvernului nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

32. Tematică : Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date : Dispoziţii generale. Principii;

Bibliografie : Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – Capitolul I, Capitolul II;

33. Tematică: Organizarea Clubului ;

Bibliografie : Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 49/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv DINAMO Bucureşti - Capitolul II

34. Tematică : Activităţi de analiză a postului şi de întocmire a fişei postului.

Bibliografie : Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare – Anexa nr. 1;

35. Tematică : Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie în structurile M.A.I.

Bibliografie : Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 32/2014 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Afacerilor Interne – Capitolul III – Secţiunea 1.

     ¹ Se studiază legislaţia actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite.

COMISIA:

 

Postat azi 08.05.2019.

Program Competitional

Săptămâna 15-21 iulie 2019

Atletism. Campionatele Europene juniori U20, 18-21 iulie, Boras (Suedia)

Ciclism. Campionatul Național XCO, 18-21 iulie, Domenile – Herneacova, Timiș

Lupte. Campionatul Național seniori, 18-21 iulie, Reșița

Scrimă. Campionatul Mondial de seniori, 15-23 iulie, Budapesta (Ungaria)

ANUNTURI AGREMENT

• Începând cu data de 15 august a.c., Bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu – Dinamo va fi închis pentru lucrări de mentenanță. În perioada cât acesta va fi indisponibil, activitatea de inițiere și agrement se va desfășura în bazinul descoperit, conform orarului ce va fi stabilit săptămânal. Programul va fi afișat atât pe site-ul www.csdinamo.ro, cât și la avizierul bazinului descoperit.

• Bazinul descoperit din incinta Complexului Sportiv Dinamo s-a redeschis pentru public începând cu data de 15 iunie a.c. Programul bazinului descoperit:

luni-vineri:

09:00 - 13:00 inițiere; 13:00 - 21:00 agrement

sâmbătă și duminică:

08:00 - 20:00 agrement

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Fitness

NOU! Hidrokinetoterapie

Agrement Natație

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 457 vizitatori online