Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Rezultatele probei practice pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor (personal contractual), pozițiile 84 și 85

Rezultatele probei practice pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor (personal contractual), pozițiile 84 și 85

TABEL  NOMINAL cuprinzând rezultatele probei practice pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor (personal contractual), pozițiile 84 și 85 din statul de organizare la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului – Compartimentul Administrare Patrimoniu Imobiliar.


Având în vedere art. art. 30 din H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei practice:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Nr. înregistrare

dosar

Nr. înregistrare dosar

Punctaj final

Rezultatul probei practice (ADMIS/

RESPINS)

1

4619152

4619152/ 15.04.2022

89

ADMIS

2

4619153

4619153/ 15.04.2022

89

ADMIS

3

4619480

4619480/ 29.04.2022

89

ADMIS

  

NOTĂ:

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi ADMIS la proba practică.

Contestaţiile cu privire la rezultatul probei practice se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor până în data de 12.05.2022, ora 16.00, (conf.art.31 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată), sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Rezultatele la contestaţii se vor comunica prin afişare la sediul clubului, imediat după soluţionare.

Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii, conform art. 35 din actul normativ sus-menţionat.

Următoarea probă a concursului, interviul, este planificată a se desfăşura în data de 16.05.2022, ora 10.00.

Interviul se desfăşoară conform planului întocmit de comisia de concurs.

Postat azi 12.05.2022, ora 8:30

Agrement Fitness

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Online Guests

We have 545 guests online