Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră Lista candidaților care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal III poz. 90, la Serviciul Patrimoniu imobiliar, reparații, intervenții și protecția mediului

Lista candidaților care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal III poz. 90, la Serviciul Patrimoniu imobiliar, reparații, intervenții și protecția mediului

LISTA CANDIDAŢILOR

 care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat  pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal III  poz.90 din statul de organizare al clubului, la  Serviciul Patrimoniu imobiliar, reparații, intervenții și protecția mediului prin încadrare directă

În conformitate cu prevederile art.16 alin.2 din Anexa 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare şi în baza Procesului Verbal nr. 4629274 din 09.06.2022 cuprinzând concluziile verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist I poz. 90 din statul de organizare al clubului, la Serviciul Patrimoniu imobiliar, reparații, intervenții și protecția mediului, prin încadrare directă, comisia de concurs comunică următoarele:

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului/Codul unic de identificare atribuit candidatului

Motivul respingerii

1.

 4620699 din 08.06.2022

 

- candidat pentru postul vacant de ofițer specialist I – poziția 90

DOSAR INCOMPLET:

- declarația pe proprie răspundere din care să rezulte că persoana care candidează: - nu are antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; - nu se află în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; - nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; - nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

- nu îndeplinește condițiile de studii pentru ocuparea postului scos la concurs prevăzute în fișa postului și în anunțul de concurs.

 

Având în vedere constatarea, raportat la prevederile prevederilor art. 30 din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 140/2016 și precizarea din Anunțul de concurs nr. 4629031/12.05.2022, respectiv că  ”La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite”, comisia de concurs apreciază că sus numitul  nu a întocmit și transmis un dosar de recrutare complet iar cererea acestuia de participare nu poate fi validată.

Afișat azi 21.06.2022

Program Competitional

15-21 august 2022

HANDBAL. Supercupa României Baucem la masculin, 18 august, ora 17:30: DINAMO – Steaua. Sala Polivalentă București

RUGBY. Liga Națională, play-off (etapa 2), 20 august: DINAMO – CSM Știința Baia Mare. Stadion Florea Dumitrache

ATLETISM. Campionatul European, 15-21 august, Munchen

CICLISM. Campionatul European elite, 15-20 august, Munchen

GIMNASTICĂ. Campionatul European, 15-21 august, Munchen

INOT. Campionatul European, 11-18 august, Roma

ANUNT

• În perioada 13-31 august, bazinul olimpic acoperit Anatolie Grințescu Dinamo se va închide pentru lucrări de igienizare. În această perioadă, activitatea sportivă, de inițiere și de agrement se va desfășura în bazinul în aer liber din Complexul Sportiv Dinamo.

Agrement Tenis de Masa

Agrement Natație

Agrement Fitness

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Online Guests

We have 377 guests online