Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră

Carieră

REZULTATE PROBA SCRISA EXAMEN PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - MUNCITOR CALIFICAT (ELECTRICIAN) DIN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRARE PATRIMNOIU, EXPLOATARE SI INVESTITII

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele probei scrise la examenul de  promovare în treapta profesională imediat superioară  celei deținute a personalului contractual încadrat la Serviciul Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții, în funcția de  muncitor calificat III (electrician), poziţia 98 din statul de organizare al clubului

 

            Având în vedere prevederile art. 44 și art. 45 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  art. 15 și art. 17 din O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, Comisia de examinare  comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele candidaţilor

Nr. înregistrare

dosar

Punctaj proba scrisă

 

Rezultatul probei (ADMIS/

RESPINS)

  1.  

PETCULESCU MEIKE-ALEXANDRU

4532926/

12.11.2020

80 p

ADMIS

  

NOTĂ:

             Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în data de 02.12.2020, până la ora 16.00, (conf.art.45 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată), sub sancţiunea decăderii din acest drept.

          Rezultatul la contestaţie se va comunica prin afişare la sediul clubului, imediat după soluţionare.

          Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii, conform art. 20 alin. (2) din O.m.a.i. nr. 105/2015.

Postat azi 27.11.2020.

 
 
REZULTATE PROBA SCRISA EXAMEN DE PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - MUNCITOR CALIFICAT (MARANGOZ) DIN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRARE PATRIMONIU, EXPLOATARE SI INVESTITII

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele probei scrise la examenul de  promovare în treapta profesională imediat superioară  celei deținute a personalului contractual încadrat la Serviciul Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții, în funcția de  muncitor calificat II (marangoz), poziţiile 86 și 87  din statul de organizare al clubului

 

            Având în vedere prevederile art. 44 și art. 45 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  art. 15 și art. 17 din O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, Comisia de examinare  comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele candidaţilor

Nr. înregistrare

dosar

Punctaj proba scrisă

 

Rezultatul probei (ADMIS/

RESPINS)

1.

STANCU DANIEL

4532927/

12.11.2020

90 p

ADMIS

2.

TRUȘCĂ CONSTANTIN

4532928/

12.11.2020

90 p

ADMIS

 NOTĂ:

             Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în data de 02.12.2020, până la ora 16.00, (conf.art.45 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată), sub sancţiunea decăderii din acest drept.

          Rezultatul la contestaţie se va comunica prin afişare la sediul clubului, imediat după soluţionare.

          Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii, conform art. 20 alin. (2) din O.m.a.i. nr. 105/2015.

Postat azi 27.11.2020.

 
 
REZULTATE PROBA SCRISA EXAMEN DE PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - REFERENT SPORTIV DIN CADRUL SECTIEI SPORTURI INDIVIDUALE

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele probei scrise la examenul de  promovare în treapta profesională imediat superioară  celei deținute a personalului contractual

încadrat la Secția Sporturi Individuale, în funcția de  referent sportiv IV,

 poziţia 261 din statul de organizare al clubului

 

            Având în vedere prevederile art. 44 și art. 45 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  art. 15 și art. 17 din O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, Comisia de examinare  comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele candidaţilor

Nr. înregistrare

dosar

Punctaj proba scrisă

 

Rezultatul probei (ADMIS/

RESPINS)

  1.  

MITREA IONUȚ-ALEXANDRU

4532867/ 11.11.2020

80 p

ADMIS

 NOTĂ:

             Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în data de 27.11.2020, până la ora 16.00, (conf.art.45 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată), sub sancţiunea decăderii din acest drept.

          Rezultatul la contestaţie se va comunica prin afişare la sediul clubului, imediat după soluţionare.

          Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii, conform art. 20 alin. (2) din O.m.a.i. nr. 105/2015.

Postat azi 26.11.2020.

 
   
REZULTATE PROBA SCRISA EXAMEN DE PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL -ANTRENOR DIN CADRUL SECTIEI SPORTURI INDIVIDUALE

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele probei scrise la examenul de  promovare în treapta profesională imediat superioară  celei deținute a personalului contractual

încadrat la Secția Sporturi Individuale, în funcția de  antrenor II (antrenor senior),

 poziţia 227 din statul de organizare al clubului

 

            Având în vedere prevederile art. 44 și art. 45 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  art. 15 și art. 17 din O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, Comisia de examinare  comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele candidaţilor

Nr. înregistrare

dosar

Punctaj proba scrisă

 

Rezultatul probei (ADMIS/

RESPINS)

  1.  

MOLDOVAN LĂCRĂMIOARA

4532845/ 11.11.2020

90 p

ADMIS

 NOTĂ:

             Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în data de 27.11.2020, până la ora 16.00, (conf.art.45 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată), sub sancţiunea decăderii din acest drept.

          Rezultatul la contestaţie se va comunica prin afişare la sediul clubului, imediat după soluţionare.

          Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii, conform art. 20 alin. (2) din O.m.a.i. nr. 105/2015.

Postat azi 26.11.2020.

 
 
REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - REFERENT DE SPECIALITATE DIN CADRUL BIROULUI INTENDENTA SI SUPORT TEHNIC

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele finale ale examenului de  promovare în treapta profesională imediat superioară  celei deținute a personalului contractual încadrat la Biroul Intendență și Suport Tehnic, în funcția de  referent de specialitate, poziţia 127 din statul de organizare al clubului

            Având în vedere prevederile art. 44 și art. 45 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  art. 15 și art. 17 din O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, Comisia de examinare  comunică următoarele rezultate finale ale examenului de promovare:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului/ nr. înregistrare dosar

Rezultatul selecției dosarului

Punctaj proba scrisă

Punctaj final la proba scrisă

Rezultatul final al examenului

1.

IORDACHE DORU/

Nr. 4532879/ 11.11.2020

ADMIS

70 p

70 p

ADMIS

  

Postat azi 26.11.2020.

 
   
REZULTATE PROBA SCRISA EXAMEN DE PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - MUNCITOR CALIFICAT (BUCATAR) INCADRAT LA BIROUL INTENDENTA SI SUPORT TEHNIC

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele probei scrise la examenul de  promovare în treapta profesională imediat superioară  celei deținute a personalului contractual încadrat la Biroul Intendență și Suport Tehnic, în funcția de  muncitor calificat II (bucătar) și muncitor calificat IV (bucătar), poziţiile 132 și 135, respectiv 133, 136 și 136/a  din statul de organizare al clubului


            Având în vedere prevederile art. 44 și art. 45 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  art. 15 și art. 17 din O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, Comisia de examinare  comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele candidaţilor

Nr. înregistrare

dosar

Punctaj proba scrisă

 

Rezultatul probei (ADMIS/

RESPINS)

1.

BOTEZ SILVIA

4532883/11.11.2020 

70 p

ADMIS

2.

CROITORU DANIELA-MIUȚA

4532881/11.11.2020

82,50 p

ADMIS

3.

CULEA MIOARA

4532882/ 11.11.2020

75 p

ADMIS

4.

ACHIȚEI GAROFIȚA

4532877/11.11.2020

75 p

ADMIS

5.

JUGĂNARU AMZA

4532884/11.11.2020

75 p

ADMIS

 

NOTĂ:

            Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în data de 26.11.2020, până la ora 16.00, (conf.art.45 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată), sub sancţiunea decăderii din acest drept.

          Rezultatele la contestaţii se vor comunica prin afişare la sediul clubului, imediat după soluţionare.

          Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii, conform art. 20 alin. (2) din O.m.a.i. nr. 105/2015.

Postat azi 25.11.2020.

 
 
REZULTATE PROBA SCRISA EXAMEN DE PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - MUNCITOR CALIFICAT III (COFETAR PATISER) INCADRAT LA BIROUL INTENDENTA SI SUPORT TEHNIC

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele probei scrise la examenul de  promovare în treapta profesională imediat superioară  celei deținute a personalului contractual încadrat la Biroul Intendență și Suport Tehnic, în funcția de  muncitor calificat III (cofetar pastiser)poziţia 131 din statul de organizare al clubului

 

            Având în vedere prevederile art. 44 și art. 45 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  art. 15 și art. 17 din O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, Comisia de examinare  comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele candidaţilor

Nr. înregistrare

dosar

Punctaj proba scrisă

 

Rezultatul probei (ADMIS/

RESPINS)

  1.   

BALAȘ NICOLETA

4532880/11.11.2020 

77,50 p

ADMIS

 

NOTĂ:

            Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în data de 26.11.2020, până la ora 16.00, (conf.art.45 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată), sub sancţiunea decăderii din acest drept.

          Rezultatele la contestaţii se vor comunica prin afişare la sediul clubului, imediat după soluţionare.

          Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii, conform art. 20 alin. (2) din O.m.a.i. nr. 105/2015.

Postat azi 25.11.2020.

 
   

Pagina 1 din 4

<< Început < Anterior 1 2 3 4 Următor > Sfârşit >>

Program Competitional

Săptămâna 23-29 noiembrie 2020

Handbal. EHF European League, etapa 4 (Grupa B), 24 noiembrie, ora 19:45: Dinamo – USAM Nimes Gard (Fra). Sala Dinamo

Handbal. Liga Națională (etapa 11), 27 noiembrie, ora 18:25 (TVR 1): Dinamo - HDCS Constanța. Sala Rapid București

Volei feminin. Divizia A1, Turneul 4: 28-30 noiembrie (se joacă la Voluntari). Meci 1, 28 noiembrie, ora 14:00 (TVR 3): CS Știința Bacău – Dinamo. Meci 2, 29 noiembrie, ora 14:00: Dinamo – Rapid București.

Volei masculin. Divizia A1, Turneul 3: 27-29 noiembrie (se joacă la Galați). Meci 1, 27 noiembrie, ora 15:00: Arcada Galați – Dinamo. Meci 2, 28 noiembrie, ora 18:00: Dinamo – CS U Cluj Napoca.

Polo. Superliga masculină, Turneul III (25-29 noiembrie), Bazinul Floreasca din București. Etapa 1 (25.11, ora 18:00):  Poli Cluj- Dinamo. Etapa 2 (26.11, ora 11:30):  Sportul Studentesc – Dinamo. Etapa 3 (26.11, ora 18:00): Dinamo – Steaua. Etapa 4 (27.11, ora 8:30): Crișul Oradea – Dinamo. Etapa 5 (27.11, ora 17:30): Dinamo - CSM Oradea. Etapa 6 (28.11, ora 13:30): Dinamo - Amefa Arad. Etapa 7 (29.11, ora 12:00): Rapid – Dinamo.

Box. Campionatele Europene de juniori, 23 noiembrie – 3 decembrie, Sofia (Bulgaria)

Lupte. Campionatul Național cadeți și U23, 27-29 noiembrie, Constanța

Haltere. Campionatul Național seniori, 23-27 noiembrie, Bascov (Argeș)

ALEGERI PARLAMENTARE 2020

alegeri_parlamentare_2020

Agrement Tenis de Masa

Agrement Fitness

Agrement Natație

NOU! Hidrokinetoterapie

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Căutare sportivi

Nume:
Disciplina sportivă:
Activitate:
Grupa de vârstă:

Vizitatori online

Avem 214 vizitatori online