Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră

Carieră

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de ofițer de poliție prevăzute cu funcția de ofițer I la Centrul Sportiv Brașov - Biatlon, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție.

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de ofițer  de poliție prevăzute cu funcția de ofițer I la Centrul Sportiv Brașov - Biatlonprin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție. /Publicat în data de 14.10.2021 ora 15:35


ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport nr. 4609620 din 13.09.2021 aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

 

Clubul Sportiv ”DINAMO Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, Șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, organizează concurs în vederea ocupării a unui post vacant de ofițer I, la poziția 298 din statul de organizare al unității, la Centrul Sportiv Brașov - Biatlon, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant.

Fișa postului scoasă la concurs poate fi consultată de către candidați, la sediul Clubului Sportiv ”DINAMO Bucureşti, Bucureşti, Șos.Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2.

I.CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Pot participa la concurs candidații care dețin calitatea de agenți de poliție și care îndeplinesc cumulativ, următoarele condiții legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor scoase la concurs, astfel:

1.să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență(S), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

2.să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate nivel ”Secret de serviciu”;[1]

3.să fie practicanți ai sportului de performanță și participanți la competiții oficiale interne și internaționale: minimum 2 ani consecutiv;

4.să dețină carnet de legitimare emis de federația sportivă pe ramură de sport, vizat de către federație în ultimii 2 ani consecutiv;

5.să dețină avize medicale favorabile eliberate numai de unitățile de medicină sportivă abilitate să acorde avizul medico-sportiv necesar pentru participarea la antrenamente și la competițiile sportive oficiale, conform Legii nr. 69/2000 educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv vizele medicale pe carnetele de legitimare sportive, aplicate de către unitatea care a efectuat controlul (una dintre unitățile de medicină sportivă abilitate), care cuprinde următoarele: data efectuării controlului, semnătura și parafa medicului examinator și stampila unității sanitare în care s-a efectuat controlul medical, precum și data expirării avizului, din ultimii 2 ani consecutiv;

6. să nu fie cercetați disciplinar și să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare;

7.să nu fie puși la dispoziție ori suspendați din funcție în condițiile art.27^21 alin. (2) sau art.27^25 lit. a), b) și h) din Legea nr. 360/2002 privind statul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;

8.au obținut calificativul de cel puțin ”Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

9.să fie declarați APT din punct de vedere psihologic pentru corpul ofițerilor de poliție, respectiv pentru posturile scoase la concurs.

Read more... [Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de ofițer de poliție prevăzute cu funcția de ofițer I la Centrul Sportiv Brașov - Biatlon, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție.]
 
 
Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de ofițer de poliție prevăzute cu funcția de ofițer I, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție.

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de ofițer  de poliție prevăzute cu funcția de ofițer I la Secția Sporturi Individuale - Gimnasticăprin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție. /Publicat în data de 14.10.2021 ora 15:25


ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport nr. 4609620 din 13.09.2021 aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

 

Clubul Sportiv ”DINAMO Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, Șos.Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, organizează concurs în vederea ocupării a unui post vacant de ofițer I, la poziția 239 din statul de organizare al unității, la Secția Sporturi Individuale-e.Gimnastică, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant.

Fișa postului scoasă la concurs poate fi consultată de către candidați, la sediul Clubului Sportiv ”DINAMO Bucureşti, Bucureşti, Șos.Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2.

I.CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Pot participa la concurs candidații care dețin calitatea de agenți de poliție și care îndeplinesc cumulativ, următoarele condiții legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor scoase la concurs, astfel:

1.să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență(S), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

2.să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate nivel ”Secret de serviciu”;[1]

3.să fie practicanți ai sportului de performanță și participanți la competiții oficiale interne și internaționale: minimum 2 ani consecutiv;

4.să dețină carnete de legitimare emise de federațiile sportive pe ramură de sport, vizate de către federații în ultimii 2 ani consecutiv;

5.să dețină avize medicale favorabile eliberate numai de unitățile de medicină sportivă abilitate să acorde avizul medico-sportiv necesar pentru participarea la antrenamente și la competițiile sport ive oficiale, conform Legii nr. 69/2000 educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv vizele medicale pe carnetele de legitimare sportive, aplicate de către unitatea care a efectuat controlul (una dintre unitățile de medicină sportivă abilitate), care cuprinde următoarele: data efectuării controlului, semnătura și parafa medicului examinator și stampila unității sanitare în care s-a efectuat controlul medical, precum și data expirării avizului, din ultimii 2 ani consecutiv;

6. să nu fie cercetați disciplinar și să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare;

7.să nu fie puși la dispoziție ori suspendați din funcție în condițiile art.27^21 alin. (2) sau art.27^25 lit. a), b) și h) din Legea nr. 360/2002 privind statul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;

8.au obținut calificativul de cel puțin ”Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

9.să fie declarați APT din punct de vedere psihologic pentru corpul ofițerilor de poliție, respectiv pentru posturile scoase la concurs.

Read more... [Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de ofițer de poliție prevăzute cu funcția de ofițer I, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție.]
 
 
Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de ofițer de poliție prevăzute cu funcțiile de ofițer specialist III (antrenor) și ofițer principal I (antrenor),prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de ofițer  de poliție prevăzute cu funcțiile de ofițer specialist III (antrenor) și ofițer principal I (antrenor),prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție. /Publicat în data de 14.10.2021 ora 15:15


ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport nr. 4609620 din 13.09.2021 aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

 

Clubul Sportiv ”Dinamo Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, Șos.Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, organizează concurs în vederea ocupării a două posturi vacante de ofițer  de poliție prevăzute cu funcțiile de ofițer specialist III (antrenor) și ofițer principal I (antrenor), la pozițiile 263 respectiv 264 din statul de organizare al unității, la Secția Sporturi Individuale-Compatimentul Lupte greco-romane, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante.

Fișele postului scoase la concurs pot fi consultate de către candidați, la sediul Clubului Sportiv ”Dinamo Bucureşti, Bucureşti, Șos.Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2.

I.CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Pot participa la concurs candidații care dețin calitatea de agenți de poliție și care îndeplinesc cumulativ, următoarele condiții legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor scoase la concurs, astfel:

1. să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență(S), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

2. să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate nivel ”Secret de serviciu”;[1]

3. să dețină carnete de antrenor în specialitatea lupte valabile la data înscrierii la concurs;

4. să nu fie cercetați disciplinar și să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare;

5. să nu fie puși la dispoziție ori suspendați din funcție în condițiile art.27^21 alin. (2) sau art.27^25 lit. a), b) și h) din Legea nr. 360/2002 privind statul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;

6. au obținut calificativul de cel puțin ”Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

7. să fie declarați APT din punct de vedere psihologic pentru corpul ofițerilor de poliție, respectiv pentru posturile scoase la concurs.

Read more... [Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de ofițer de poliție prevăzute cu funcțiile de ofițer specialist III (antrenor) și ofițer principal I (antrenor),prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție]
 
   
Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de agent de poliție la Centrul Sportiv Brașov – Compatimentul Judo masculin

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de agent de poliție la Centrul Sportiv Brașov – Compatimentul Judo masculin, prin încadrarea directă a persoanelor care îndeplinesc cumulativ condițiile legale și cerințele de ocupare prevăzute în fișa postului. /Publicat în data de 14.10.2021 ora 14:20

ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile art. art. 9 alin. (22) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport nr. 4609620 din 13.09.2021, aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

 

Clubul Sportiv ”Dinamo” Bucureşti organizează concurs,

 

 

Secţiunea I – POSTUL SCOS LA CONCURS

Pentru ocuparea postului vacant de agent de poliție prevăzut cu funcția de agent I la poziția 302 din din statul de organizare al Clubului la Centrul Sportiv Brașov – Compatimentul Judo masculin, prin încadrarea directă a persoanelor care îndeplinesc cumulativ condițiile legale și cerințele de ocupare prevăzute în fișa postului.

Secţiunea a II-a – CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). 
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 7. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 8. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 9. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă  pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 12. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 13. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 14. să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv:
 
 
Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea a unei funcții vacante de ofițer de poliție în cadrul Secției Sporturi Individuale - tir prin trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor / Publicat în data de 12.10.2021, ora 13:44

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport nr. 4609620 din 13.09.2021 aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Clubul Sportiv ”DINAMO Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, Șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, organizează concurs în vederea ocupării a unui post vacant de ofițer I, la poziția 287 din statul de organizare al unității, la Secția Sporturi Individuale-q.Tir, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant.

Fișa postului scoasă la concurs poate fi consultată de către candidați, la sediul Clubului Sportiv ”DINAMO Bucureşti, Bucureşti, Șos.Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2.

I.CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Pot participa la concurs candidații care dețin calitatea de agenți de poliție și care îndeplinesc cumulativ, următoarele condiții legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor scoase la concurs, astfel:

1.să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență(S), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

2.să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate nivel ”Secret de serviciu”;[1]

3.să fie practicanți ai sportului de performanță și participanți la competiții oficiale interne și internaționale: minimum 2 ani consecutiv;

4.să dețină carnete de legitimare emise de federațiile sportive pe ramură de sport, vizate de către federații în ultimii 2 ani consecutiv;

5.să dețină avize medicale favorabile eliberate numai de unitățile de medicină sportivă abilitate să acorde avizul medico-sportiv necesar pentru participarea la antrenamente și la competițiile sport ive oficiale, conform Legii nr. 69/2000 educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv vizele medicale pe carnetele de legitimare sportive, aplicate de către unitatea care a efectuat controlul (una dintre unitățile de medicină sportivă abilitate), care cuprinde următoarele: data efectuării controlului, semnătura și parafa medicului examinator și stampila unității sanitare în care s-a efectuat controlul medical, precum și data expirării avizului, din ultimii 2 ani consecutiv;

6. să nu fie cercetați disciplinar și să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare;

7.să nu fie puși la dispoziție ori suspendați din funcție în condițiile art.27^21 alin. (2) sau art.27^25 lit. a), b) și h) din Legea nr. 360/2002 privind statul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;

8.au obținut calificativul de cel puțin ”Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

9.să fie declarați APT din punct de vedere psihologic pentru corpul ofițerilor de poliție, respectiv pentru posturile scoase la concurs.

Read more... [Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea a unei funcții vacante de ofițer de poliție în cadrul Secției Sporturi Individuale - tir prin trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor / Publicat în data de 12.10.2021, ora 13:44]
 
   
Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea a două functii vacante de ofițer de poliție în cadrul Sectiei Sporturi Individuale - canotaj prin trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor / Publicat in data de 12.10.2021, ora 12:04

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport nr. 4609620 din 13.09.2021 aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Clubul Sportiv ”DINAMO Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, Șos.Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, organizează concurs în vederea ocupării a două posturi vacante de ofițer I, la pozițiile 222 și 223 din statul de organizare al unității, la Secția Sporturi Individuale-c.Canotaj, prin trecere în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant.

Fișele postului scoase la concurs pot fi consultate de către candidați, la sediul Clubului Sportiv ”DINAMO Bucureşti, Bucureşti, Șos.Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2.

I.CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Pot participa la concurs candidații care dețin calitatea de agenți de poliție și care îndeplinesc cumulativ, următoarele condiții legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor scoase la concurs, astfel:

1.să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență(S), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

2.să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate nivel ”Secret de serviciu”;[1]

3.să fie practicanți ai sportului de performanță și participanți la competiții oficiale interne și internaționale: minimum 2 ani consecutiv;

4.să dețină carnete de legitimare emise de federațiile sportive pe ramură de sport, vizate de către federații în ultimii 2 ani consecutiv;

5.să dețină avize medicale favorabile eliberate numai de unitățile de medicină sportivă abilitate să acorde avizul medico-sportiv necesar pentru participarea la antrenamente și la competițiile sport ive oficiale, conform Legii nr. 69/2000 educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv vizele medicale pe carnetele de legitimare sportive, aplicate de către unitatea care a efectuat controlul (una dintre unitățile de medicină sportivă abilitate), care cuprinde următoarele: data efectuării controlului, semnătura și parafa medicului examinator și stampila unității sanitare în care s-a efectuat controlul medical, precum și data expirării avizului, din ultimii 2 ani consecutiv;

6. să nu fie cercetați disciplinar și să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare;

7.să nu fie puși la dispoziție ori suspendați din funcție în condițiile art.27^21 alin. (2) sau art.27^25 lit. a), b) și h) din Legea nr. 360/2002 privind statul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;

8.au obținut calificativul de cel puțin ”Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

9.să fie declarați APT din punct de vedere psihologic pentru corpul ofițerilor de poliție, respectiv pentru posturile scoase la concurs.

Read more... [Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea a două functii vacante de ofițer de poliție în cadrul Sectiei Sporturi Individuale - canotaj prin trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor / Publicat in data de 12.10.2021, ora 12:04]
 
 
Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unei functii vacante de agent de politie in cadrul Serviciului Organizare si Instruire Sportiva prin incadrare directa

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. art. 9 alin. (22) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport nr. 4609620 din 13.09.2021, aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Clubul Sportiv ”Dinamo” Bucureşti organizează concurs,

Secţiunea I – POSTUL SCOS LA CONCURS

Pentru ocuparea postului vacant de agent de poliție prevăzut cu funcția de agent III la poziția 205 din din statul de organizare al Clubului la Serviciul Organizare și Instruire Sportivă – Compatimentul Activități sportive de agrement și inițiere, prin încadrarea directă a persoanelor care  îndeplinesc cumulativ condițiile legale și cerințele de ocupare prevăzute fișa postului.

Secţiunea a II-a – CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). 
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 7. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 8. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 9. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă  pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 12. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 13. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 14. să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv:

-        să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, de nivelul prevăzut de fișa postului[1];

-        pregătire de bază: studii liceale absolvite cu diplomă  de bacalaureat;

-        pregătire de specialitate: cursuri de antrenor, programe de perfecționare în domeniul sportiv sau carnet de legitimare într-o disciplină sportivă olimpică;

Atenţie! Nu se admit derogări de la nici una dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

Read more... [Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea unei functii vacante de agent de politie in cadrul Serviciului Organizare si Instruire Sportiva prin incadrare directa]
 
   

Page 1 of 2

<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Program Competitional

Săptămâna 18-24 octombrie 2021

Handbal. EHF Champions League (etapa 5), 21 octombrie, ora 18:45 (ora României): HC Motor (Ucraina) – DINAMO (Digisport, Telekomsport, Look Sport)

Handbal. Liga Națională (etapa 8), 23 octombrie, ora 11:00: SCM Politehnica Timișoara – DINAMO (TVR 2 Live)

Baschet. Liga Națională de Baschet Masculin (etapa 5), 22 octombrie, ora 17:45: U BT Cluj-Napoca – DINAMO (Digisport Live)

Polo feminin. Campionatul Național de senioare, Turneul 1, 21-24 octombrie, Bazinul Steaua (București)

Volei masculin. Cupa României (faza I, retur), 20 octombrie, ora 15:30: DINAMO - Rapid

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 3), 22 octombrie, ora 15:30: DINAMO - Steaua

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 3), 25 octombrie, ora 17:00: DINAMO – Rapid

Scrimă. Campionatul Național de tineret la sabie - echipe, 17-19 octombrie, București

Agrement Tenis de Masa

Agrement Natație

Agrement Fitness

Hidrokinetoterapie

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Initiere/Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Online Guests

We have 309 guests online