Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră

Carieră

REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL DIN CADRUL CENTRULUI SPORTIV BRASOV

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele finale ale examenului de  promovare în treapta profesională imediat superioară  celei deținute a personalului contractual

încadrat la Centrul Sportiv Brașov, în funcțiile de  antrenor II (antrenor senior),

 poziţia 309 din statul de organizare al clubului și referent sportiv IV,

pozițiile 334, 339 și 340

            Având în vedere prevederile art. 44 și art. 45 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  art. 15 și art. 17 din O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, Comisia de examinare  comunică următoarele rezultate finale ale examenului de promovare:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului/ nr. înregistrare dosar

Rezultatul selecției dosarului

Punctaj proba scrisă

Punctaj final la proba scrisă

Rezultatul final al examenului

1.

TOPLICIAN SIMION /

Nr. 4556301/12.11.2020 

ADMIS

90 p

90 p

ADMIS

2.

NECULOIU CLAUDIA/

Nr. 4556299/12.11.2020

ADMIS

95 p

95 p

ADMIS

3.

CRIVOI VICTOR/

Nr. 4532946/ 12.11.2020

ADMIS

90 p

90 p

ADMIS

4.

CRĂCIUN TEODOR-DACIAN/

Nr. 4533006/13.11.2020

ADMIS

90 p

90 p

ADMIS

 

Postat azi 08.12.2020.

 

 

 
 
REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - MUNCITOR CALIFICAT (FOCHIST) DIN CADRUL SERVICIULUI ADMINSTRARE PATRIMONIU, EXPLOATARE SI INVESTITII

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele finale ale examenului de  promovare în treapta profesională imediat superioară  celei deținute a personalului contractual încadrat la Serviciul Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții, în funcția de  muncitor calificat II (fochist), muncitor calificat III (fochist) și muncitor calificat IV (fochist), poziţiile 103 și 104, 105, 106 și 107, respectiv 108 și 112  din statul de organizare al clubului

            Având în vedere prevederile art. 44 și art. 45 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  art. 15 și art. 17 din O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, Comisia de examinare  comunică următoarele rezultate finale ale examenului de promovare:

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului/ nr. înregistrare dosar

Rezultatul selecției dosarului

Punctaj proba scrisă

Punctaj final la proba scrisă

Rezultatul final al examenului

1.

MANOLACHE TUDOR/

Nr. 4532919/12.11.2020 

ADMIS

70 p

70 p

ADMIS

2.

SLĂNICEANU MIHAI/

Nr. 4532920/12.11.2020

ADMIS

100 p

100 p

ADMIS

3.

COROMELCEA FLORIAN/

Nr. 4532921/ 12.11.2020

ADMIS

80 p

80 p

ADMIS

4.

DUMITRU IONUȚ-SANDU/

Nr. 4532922/12.11.2020

ADMIS

90 p

90 p

ADMIS

5.

STOLOJANU CONSTANTIN/

Nr. 4532923/12.11.2020

ADMIS

100 p

100 p

ADMIS

6.

NEAMȚU GHEORGHIȚĂ/

Nr. 4532924/12.11.2020

ADMIS

70 p

70 p

ADMIS

7.

POPESCU CRISTIAN-ALEXANDRU/

Nr. 4532925/ 12.11.2020

ADMIS

100 p

100 p

ADMIS

 

Postat azi 07.12.2020.

 
 
REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - REFERENT SPORTIV DIN CADRUL SECTIEI JOCURI SPORTIVE

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele finale ale examenului de  promovare în treapta profesională imediat superioară  celei deținute a personalului contractual încadrat la Secția Jocuri Sportive, în funcția de  referent sportiv IV, poziţia 374 din statul de organizare al clubului


            Având în vedere prevederile art. 44 și art. 45 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  art. 15 și art. 17 din O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, Comisia de examinare  comunică următoarele rezultate finale ale examenului de promovare:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului/ nr. înregistrare dosar

Rezultatul selecției dosarului

Punctaj proba scrisă

Punctaj final la proba scrisă

Rezultatul final al examenului

1.

NECȘULESCU IONEL/

Nr. 4532871/11.11.2020

ADMIS

70 p

70 p

ADMIS

 

 Postat azi 04.12.2020.

 

 

 
   
REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - REFERENT SPORTIV DIN CADRUL SECTIEI JOCURI SPORTIVE

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele finale ale examenului de  promovare în treapta profesională imediat superioară  celei deținute a personalului contractual încadrat la Secția Jocuri Sportive, în funcția de  referent sportiv debutant, poziţia 404 din statul de organizare al clubului


            Având în vedere prevederile art. 44 și art. 45 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  art. 15 și art. 17 din O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, Comisia de examinare  comunică următoarele rezultate finale ale examenului de promovare:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului/ nr. înregistrare dosar

Rezultatul selecției dosarului

Punctaj proba scrisă

Punctaj final la proba scrisă

Rezultatul final al examenului

1.

FĂLCUI-PETCU ALEXANDRA-ALINA/

Nr. 4532873/11.11.2020

ADMIS

75 p

75 p

ADMIS

  

Postat azi 04.12.2020.

 

 
 
REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - ANTRENOR DIN CADRUL SECTIEI JOCURI SPORTIVE

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele finale ale examenului de  promovare în treapta profesională imediat superioară  celei deținute a personalului contractual încadrat la Secția Jocuri Sportive, în funcția de  antrenor III-IV(antrenor), poziţia 403 din statul de organizare al clubului


            Având în vedere prevederile art. 44 și art. 45 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  art. 15 și art. 17 din O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, Comisia de examinare  comunică următoarele rezultate finale ale examenului de promovare:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului/ nr. înregistrare dosar

Rezultatul selecției dosarului

Punctaj proba scrisă

Punctaj final la proba scrisă

Rezultatul final al examenului

1.

COSMESCU CONSTANTIN/

Nr. 4532872/ 11.11.2020

ADMIS

85 p

85 p

ADMIS

 

Postat azi 04.12.2020.          

 

 

 
   
REZULTATE PROBA SCRISA EXAMEN PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL DIN CADRUL CENTRULUI SPORTIV BRASOV

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele probei scrise la examenul de  promovare în treapta profesională imediat superioară  celei deținute a personalului contractual

încadrat la Centrul Sportiv Brașov, în funcțiile de  antrenor II (antrenor senior),

 poziţia 309 din statul de organizare al clubului și referent sportiv IV,

pozițiile 334, 339 și 340


            Având în vedere prevederile art. 44 și art. 45 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  art. 15 și art. 17 din O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, Comisia de examinare  comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele candidaţilor

Nr. înregistrare

dosar

Punctaj proba scrisă

 

Rezultatul probei (ADMIS/

RESPINS)

1.

TOPLICIAN SIMION

4556301/

12.11.2020 

90 p

ADMIS

2.

NECULOIU CLAUDIA

4556299/

12.11.2020

95 p

ADMIS

3.

CRIVOI VICTOR

4532946/ 12.11.2020

90 p

ADMIS

4.

CRĂCIUN TEODOR-DACIAN

4533006/

13.11.2020

90 p

ADMIS

NOTĂ:

             Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în data de 07.12.2020, până la ora 16.00, (conf.art.45 din Anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată), sub sancţiunea decăderii din acest drept.

          Rezultatul la contestaţie se va comunica prin afişare la sediul clubului, imediat după soluţionare.

          Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii, conform art. 20 alin. (2) din O.m.a.i. nr. 105/2015.

Postat azi 04.12.2020.

 
 
REZULTATE FINALE EXAMEN PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL - MUNCITOR CALIFICAT (MARANGOZ) DIN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRARE PATRIMONIU, EXPLOATARE SI INVESTITII

TABEL  NOMINAL

cuprinzând rezultatele finale ale de  promovare în treapta profesională imediat superioară  celei deținute a personalului contractual încadrat la Serviciul Administrare Patrimoniu, Exploatare și Investiții, în funcția de  muncitor calificat II (marangoz), poziţiile 86 și 87  din statul de organizare al clubului

  

            Având în vedere prevederile art. 44 și art. 45 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  art. 15 și art. 17 din O.m.a.i. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, Comisia de examinare  comunică următoarele rezultate finale ale examenului de promovare:

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului/ nr. înregistrare dosar

Rezultatul selecției dosarului

Punctaj proba scrisă

Punctaj final la proba scrisă

Rezultatul final al examenului

1.

STANCU DANIEL/

Nr. 4532927/12.11.2020

ADMIS

90 p

90 p

ADMIS

2.

TRUȘCĂ CONSTANTIN/

Nr. 4532928/12.11.2020

ADMIS

90 p

90 p

ADMIS

 

 Postat azi 03.12.2020.

 

 
   

Page 1 of 6

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Program Competitional

Săptămâna 10-16 mai 2021

Baschet. LNBM, restanțe. Etapa 19 (11 mai, ora 18:00): Dinamo – BC CSU Sibiu. Etapa 20 (12 mai, ora 17:00): FC Argeș Pitești – Dinamo.

Handbal. Liga Zimbrilor (etapa 29), 10 mai, ora 18:25 / TVR1: Dinamo – Politehnica Timișoara (Sala Dinamo). Liga Zimbrilor (etapa 30), 11 mai, ora 18:25 / TVR1: CSA Steaua – Dinamo (Sala Rapid).

Polo. Superliga, semifinale (play-off, meciurile 3 și 4), 13-14 mai, ora 12:00: Dinamo – CSM Oradea. Bazinul Dinamo

Rugby. Superliga CEC Bank (etapa 4), 15 mai, ora 14:00: CSM Știința Baia Mare – Dinamo. Arena Zimbrilor – Baia Mare

Arte marțiale. Campionatul Național de karate SKDUN, 14-16 mai, Voluntari

Box. Cupa României - cadeți, 10-16 mai, Arad

Canotaj. Regata mondială de calificare la Jocurile Olimpice, 15-17 mai, Lucerna (Elveția)

Kaiac-canoe. Turneul european de calificare la Jocurile Olimpice, 12-13 mai, Szeged

Scrimă. Campionatul Național la sabie - tineret, 11-13 mai, București

Agrement Tenis de Masa

Agrement Fitness

Agrement Natație

Hidrokinetoterapie

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Initiere/Agrement Tenis

Agrement Atletism

Agrement Fotbal

Online Guests

We have 168 guests online