Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Informații publice

Informatii Publice

Informații de interes public

(cf. art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public)

Regulamentul de organizare și funcționare a CS Dinamo

a. Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti este club sportiv de drept public, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Clubul este organizat şi funcţionează în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Misterului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

Clubul are însemne proprii: insignă, steag, emblemă şi culori - alb, roşu.

Ziua Clubului este 14 mai.

b. Structura organizatorică şi atribuţiile Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti

Structura organizatorică a Clubului este constituită potrivit statului de organizare aprobat prin ordin al viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne şi se desfăşoară pe servicii, birouri, compartimente, precum şi secţii sportive afiliate la federaţiile sportive naţionale de specialitate.

Secţiile sportive sunt structurate pe grupe de copii, juniori, tineret şi seniori.

Structura organizatorică are următoarea componenţă:

1. Conducerea

2. Financiar – Contabilitate (la nivel serviciu)

3. Serviciul Resurse Umane, care are în componenţă următoarele:

a) Recrutare şi încadrare personal (la nivel compartiment)

b) Gestiune resurse umane (la nivel compartiment)

c) Formare iniţială şi continuă (la nivel compartiment)

d) Securitate şi sănătate în muncă (la nivel compartiment)

e) Asistenţă psihologică (la nivel compartiment)

4. Compartimentul Juridic

5. Compartimentul Secretariat, Documente Clasificate şi Arhivă

6. Compartimentul Relaţii Publice

7. Serviciul Administrare Patrimoniu, Exploatare şi Investiţii, format din:

a) Biroul Administrare Patrimoniu Imobiliar

b) Investiţii (la nivel compartiment)

c) Exploatare Reparaţii şi Intervenţii (la nivel compartiment)

8. Serviciul Achiziţii şi Marketing Sportiv

9. Biroul Intendenţă şi Suport Tehnic

10. Compartimentul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

11. Serviciul Organizare şi Instruire Sportivă, care are în componenţă următoarele:

a) Organizare sportivă (la nivel compartiment)

b) Instruire sportivă (la nivel compartiment)

12. Secţia Sporturi Individuale, organizată similar unui serviciu;

13. Centrul Sportiv Braşov – la nivel secţie sportivă;

14. Secţie Jocuri Sportive organizată similar unui serviciu;

15. Cabinetul Medical Sportiv – la nivel secţie asistenţă sanitară (organizat similar unui serviciu

Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti are următoarele atribuţii principale:

a) aplică, în activitatea proprie, strategia generală a organizării şi dezvoltării sportului de performanţă la nivel naţional şi internaţional, adoptată de către autorităţile competente;

b) asigură condiţii organizatorice, metodice, financiare şi logistice, cum ar fi echipamentul sportiv, cazarea în spaţiile proprii a sportivilor, hrănirea în mod gratuit a sportivilor prin intermediul popotei, asistenţa medicală de specialitate şi asistenţa psihologică, necesare pentru pregătirea sportivilor, în vederea creşterii potenţialului valoric şi competitiv şi obţinerii de performanţe la nivelul parametrilor naţionali şi internaţionali;

c) asigură participarea sportivilor din cadrul secţiilor sportive, precum şi a antrenorilor şi a celorlalţi membri ai colectivelor tehnice, la competiţiile interne şi internaţionale stabilite de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi Federaţiile sportive de specialitate;

d) organizează competiţii sportive interne şi internaţionale proprii dotate cu "Cupa Dinamo", sau purtând alte denumiri;

e) desfăşoară activităţi de cunoaştere, selecţie, pregătire şi promovare a sportivilor talentaţi, cu calităţi pentru practicarea sportului de performanţă la nivelul cerinţelor naţionale şi internaţionale;

f) asigură creşterea competenţei profesionale a antrenorilor şi tehnicienilor săi, în raport cu normele generale în vigoare şi cu obiectivele de performanţă ale Clubului;

g) acţionează, în condiţiile legii, pentru asigurarea tehnico-materială a procesului de pregătire sportivă şi competiţională, precum şi pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale proprii;

h) propune spre aprobare conducerii Ministerului Afacerilor Interne proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului;

i) acordă, în raport de prevederile legale, drepturile materiale şi de stimulare pentru sportivi, antrenori, tehnicieni şi celelalte categorii de personal;

j) desfăşoară activităţi de marketing şi publicitate pentru promovarea imaginii Clubului şi a rezultatelor obţinute, precum şi pentru atragerea de venituri proprii;

k) stabileşte şi dezvoltă relaţii interne şi internaţionale în domeniul sportului de performanţă, încheind în acest scop convenţii, contracte şi acorduri cu caracter sportiv şi economic, în condiţiile legii;

l) organizează activităţi de iniţiere şi agrement sportiv, contra cost, la disciplinele sportive înscrise în Certificatul de Identitate Sportivă;

m) iniţiază şi desfăşoară alte activităţi pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin Ministerului Afacerilor Interne în domeniul sportului de performanţă.

c. coordonate de contact

Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020121.

Ionuț-Adrian POPA – Împuternicit preşedinte

Telefon : - Secretariat/conducerea clubului -  021.210.12.88

Fax – 021.210.67.97

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Site oficial : www.csdinamo.eu

Telefoane utile compartimente club

   - Resurse umane – 021.210.51.35

   - Achiziții și Marketing sportiv – 021.210.47.35

   - Organizare şi instruire sportivă – 021.210.52.50

   - Financiar-contabilitate – 021.210.35.80

Centrul Sportiv Brașov: adresa - Strada Nicopole, nr. 34, Brașov; telefon - 0268.419.751

PROGRAM AUDIENȚE LA CONDUCEREA CS DINAMO BUCUREȘTI

Împuternicit Președinte - Ionuț-Adrian Popa: luni între orele 10:00 - 12:00

Vicepreședinte: joi între orele 14:00 - 16:00

d. surse de finanţare

Finanţarea Clubului se asigură potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Veniturile proprii provin din donaţii şi sponsorizări, închirierea unor spaţii, baze şi materiale sportive, organizarea de manifestări culturale şi sportive, reclamă şi publicitate, transferarea unor sportivi, realizarea de studii şi proiecte în domeniul sportiv, valorificarea unor produse din activităţi proprii, prestarea de servicii de agrement sportiv, precum şi a altor servicii, în condiţiile legii.

Pentru atragerea de venituri proprii, Clubul poate încheia contracte/convenţii, în condiţiile legii.

e. programe și strategii proprii

În exercitarea atribuţiilor, Clubul acţionează conform normelor din domeniul sportului de performanţă, emise de Ministerul Tineretului şi Sportului, precum şi de către federaţiile sportive de specialitate.

Pentru realizarea obiectivelor de performanţă Clubul colaborează cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, celelalte cluburi şi asociaţii sportive din România şi din alte ţări, cu instituţii şi organisme ale autorităţilor publice, organizaţii nonguvernamentale, societăţi, persoane fizice sau juridice de drept public/privat române sau străine, precum şi cu unităţi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, conform diagramei prevăzută în Anexa nr.2.

f. Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (relație cu presa): Alexandru Enciu (tel: 0754 929 106)

DOCUMENTE UTILE

• Legea 544 din 2001 privind accesul la informatiile de interes public

• Model cerere-tip pe Legea 544/2001

• Model reclamatie administrativa (1)

• Model reclamatie administrativa (2)

 


 
 

Program Competitional

16-22 mai 2022

Handbal. Liga Națională (etapa 26), 18 mai: CSU din Suceava – Dinamo

Polo. Superliga masculină (finala mică), 20 mai (meciul 3) și 21 mai (meciul 4 / dacă mai este cazul): Rapid București – Dinamo. Dinamo conduce cu 2-0 la general

Polo feminin. Cupa României – senioare, 20-22 mai, Focșani

Rugby. Liga Națională (etapa 5), 21 mai: Rugby Club Bârlad – Dinamo

Volei feminin. Campionatul Național de junioare I, turneul final, 16-20 mai, Timișoara

Box. Campionatul European de seniori, 21-31 mai, Erevan (Armenia)

Box. Cupa României la tineret, 17-22 mai, Târgu Jiu

Gimnastică. Cupa Andreea Răducan, 19-22 mai, Bârlad

Agrement Tenis de Masa

Agrement Natație

Agrement Fitness

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Online Guests

We have 264 guests online