Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră

Carieră

Tabel cu rezultatele obținute la proba practică - post vacant agent I Serviciul Organizare și Instruire Sportivă

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA  PRACTICĂ

pentru ocuparea postului vacant de agent I – poziţia 203  din statul de organizare al clubului, la Serviciul Organizare și Instruire Sportivă, organizată în data de 25.11.2021

  

Nr.crt

Număr de înregistrare atribuit

candidatului / Postul pentru care candidează

Nota finală acordată*

ADMIS/RESPINS

1.

4614158/

Agent I, Poziţia 203

10 (zece)

ADMIS

* Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate pentru fiecare probă

* Nota finală conţine 1 (unu) punct din oficiu

CS Dinamo, 25 noiembrie 2021

 
 
Lista persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de agent - SOIS poziția 203

LISTA

persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de agent de poliție prevăzut cu funcția de agent I la poziția 203 din din statul de organizare al Clubului la Serviciul Organizare și Instruire Sportivă – Compartimentul Activități sportive de agrement și inițiere.

 

Nr. crt

Cod candidat

Observații

1.

4614157

Dosar de recrutare incomplet - lipsă fotografie color 9x12 și Tabel cu rude

Citeşte mai mult... [Lista persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de agent - SOIS poziția 203]
 
 
Anunt testare psihologică poziția 20 și poziția 170

ANUNȚ

În vederea susținerii evaluării psihologice, candidații înscriși la concursurile organizate de Clubul Sportiv Dinamo București, pentru ocuparea unor posturi vacante de ofițeri de poliție la Serviciul Resurse Umane, (poz. 20) și Biroul Implementare Proiecte (poz. 170), se vor prezenta în data de 24.11.2021, ora 8.00, la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne cu sediul în municipiul București, str. Maria Ghiculeasca nr. 47, sector 2, după cum urmează:

 1. Nr. Cod atribuit  4614226
 2. Nr. Cod atribuit  4614159
 3. Nr. Cod atribuit  4613883

Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate valabilă (în original) și un pix cu cerneală de culoare albastră.

Citeşte mai mult... [Anunt testare psihologică poziția 20 și poziția 170]
 
   
Rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer I la Secția Sporturi Individuale-Gimnastică

TABEL NOMINAL

cuprinzând rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer I  la Secția Sporturi Individuale-Gimnastică

Nr.crt

Număr de înregistrare atribuit

candidatului / Postul pentru care candidează

Nota obținută la testul scris

Observații

1.

4612345/

Ofițer I, Poziţia 239

7,48 (șapte,patruzecișiopt)

Candidatul  nemulțumit  de rezultatele obținute la testul scris pot formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, respectiv 19.11.2021, ora 1600.

Citeşte mai mult... [Rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer I la Secția Sporturi Individuale-Gimnastică]
 
 
Rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de agent I la Centrul Sportiv Brașov - Judo masculin

TABEL NOMINAL

cuprinzând rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de agent I

 la Centrul Sportiv Brașov - Judo masculin 

Nr.crt

Număr de înregistrare atribuit

candidatului / Postul pentru care candidează

Nota obținută la testul scris

Observații

1.

4612624/

Agent I, Poziţia 302

9,55 (nouă, cincizeci și cinci)

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la testul scris pot formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, respectiv 18.11.2021, ora 1600.

Citeşte mai mult... [Rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de agent I la Centrul Sportiv Brașov - Judo masculin]
 
   
Concurs pentru ocuparea prin încadrare directă a unui post vacant de ofițer de poliție prevăzut cu funcția de ofițer principal I la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. art. 9 alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport nr. 4611958  din 18.10.2021, aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Clubul Sportiv ”Dinamo” Bucureşti organizează concurs,

Secţiunea I – POSTUL SCOS LA CONCURS

Pentru ocuparea postului vacant de ofițer de poliție prevăzut cu funcția de ofițer principal I la poziția 40 din statul de organizare al Clubului la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului prin încadrarea directă a persoanelor care  îndeplinesc cumulativ condițiile legale și cerințele de ocupare prevăzute fișa postului.

Secţiunea a II-a – CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1. Condiţii generale:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”);

e) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (verificarea condiției se realizează cu ocazia examinării medicale);

f) să îndeplinească condițiile specifice de ocupare, prevăzute în fișa postului;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu le fi încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g), h), i), k), l) și n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;

k) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

l) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

m) prin încadrare/reîncadrare, potrivit nivelului studiilor și/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă;

n) candidatul declarat “admis” la concurs nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Candidații care au calitatea de agent de poliție vor fi programați pentru a susține evaluarea psihologică după expirarea perioadei de înscriere la concurs, iar după finalizarea acestei activități, comisia de concurs va analiza candidaturile, urmând a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora.

Programarea la evaluarea psihologică se face de către Serviciul Resurse Umane din cadrul C.S. Dinamo București și se va desfășura la sediul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din strada Maria Ghiculeasca nr. 47, sectorul 2, municipiul București, sau în altă locație în funcție de numărul candidaților.

Data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate candidaților prin postarea pe pagina de internet: www.csdinamo.ro – Administrativ – Carieră.

Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea testării psihologice.

Citeşte mai mult... [Concurs pentru ocuparea prin încadrare directă a unui post vacant de ofițer de poliție prevăzut cu funcția de ofițer principal I la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului]
 
 
Concurs în vederea încadrării directe a două posturi vacante de agent I (conducător autospeciale), din cadrul Serviciului Intendență și Suport Tehnic

        A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport nr. 4611958 din 18.10.2021 aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Clubul Sportiv ”DINAMO” Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, Șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, organizează concurs în vederea încadrării directe a două  posturi vacante de agent I (conducător autospeciale), din cadrul Serviciului Intendență și Suport Tehnic,  pozițiile 161,162 din statul de organizare al Clubului.                   

 

Pot participa la concurs candidații care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilui scoas la concurs, astfel:

A. Condiții legale

 1. Să aibă cetățenie română și domiciliul în România
 2. Să cunoască limba română, scris și vorbit
 3. Să aibă capacitatea deplină de exercițiu
 4. Să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic
 5. Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți
 6. Să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului
 7. Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist
 8. Să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea
 9. Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni
 10. Să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani
 11. Să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege

Candidatul declarat ,,admis,, la concursul pentru ocuparea postului vacant prevăzut a fi încadrat ca polițist, prin încadrare directă, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru a vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Examinarea medicală și evaluarea psihologică se va realiza de către structurile de specialitate ale MAI exclusiv pentru candidatul declarat ,,admis,,. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale.

 

Citeşte mai mult... [Concurs în vederea încadrării directe a două posturi vacante de agent I (conducător autospeciale), din cadrul Serviciului Intendență și Suport Tehnic]
 
   

Pagina 8 din 16

<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Următor > Sfârşit >>

Agrement Fitness

Program Competitional

Săptămâna 17-23 ianuarie 2022

Baschet. Liga Națională de Baschet Masculin (etapa 17), 23 ianuarie, ora 19:00: Dinamo – CSO Voluntari. Sala Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 13), vineri 21 ianuarie, ora 18:00 (TVR 3): Dinamo – SCMU Craiova. Sala Dinamo

Volei feminin. Cupa României (sferturi de finală, retur), 19 ianuarie, ora 17:00: CSO Voluntari - Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 13), sâmbătă 22 ianuarie, ora 18:00: Dinamo – CSM Lugoj. Sala Dinamo

Polo. Superliga (etapa 9), 20-21 ianuarie: Sportul Studențesc – Dinamo. Bazin Floreasca

Scrimă. Campionatul Național de cadeți și juniori la sabie (masculin și feminin), 18-22 ianuarie, București

Tir. ISSF Grand Prix Osijek, 18-22 ianuarie, Croația

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Sinteza DGA

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Vizitatori online

Avem 453 vizitatori online