Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră

Carieră

Anunt testare psihologica pentru ocuparea unor posturi vacante de ofiteri

ANUNȚ

În vederea susținerii evaluării psihologice, candidații înscriși la concursurile organizate de Clubul Sportiv Dinamo București, pentru ocuparea unor posturi vacante de ofițeri de poliție se vor prezenta în data de 06.12.2021, ora 8.00, la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne cu sediul în municipiul București, str. Maria Ghiculeasca nr.47, sector 2, după cum urmează:

 1. Nr. Cod atribuit  4625109
 2. Nr. Cod atribuit  4625144
 3. Nr. Cod atribuit  4625172

Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate valabilă (în original) și un pix cu cerneală de culoare albastră.

CS Dinamo, 03 decembrie 2021 

 
 
Erată

E R A T Ă

la anunțul referitor la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de președinte club sportiv al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti

Având în vedere că prin H.G. nr. 1.237 din 26.11.2021, ziua de 29 noiembrie 2021 a fost stabilită ca zi liberă, aspect care a condus la restrângerea perioadei în care candidații pot obține și depune cererile de înscriere la concurs și restul documentelor solicitate în Anunț, data limită de depunere a cererilor de înscriere se prelungește până la data de 06.12.2021, orele 16:00.

CS Dinamo, 03 decembrie 2021

 
 
Lista persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de agent de poliție – poziția 14, Structura Financiar-Contabilitate

LISTA

persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de agent de poliție prevăzut cu funcția de agent I –  poziția 14 din statul de organizare al clubului, Structura Financiar-Contabilitate – Compartimentul Contabilitate.

 

Nr. crt

Cod candidat

Observații

1.

4614398

Nu îndeplinește condițiile de studii de specialitate necesare ocupării postului

 CS Dinamo, 3 decembrie 2021

 
   
Lista candidaților care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal III, poziția 20

                                                                LISTA CANDIDAŢILOR

 care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concursul organizat  pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal  III, poziția 20, din statul de organizare al Clubului, la Serviciul Resurse Umane din cadrul C.S. Dinamo Bucureşti, prin încadrare directă

 

În conformitate cu prevederile art.16 alin.2 din Anexa 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare şi în baza Procesului Verbal nr. 4625211/26.11.2021 cuprinzând concluziile verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal  III, poziția 20 din statul de organizare, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Clubului, comisia de concurs comunică următoarele:

Nr. crt.

Codul unic de identificare

Motivul respingerii

1.

            

                  4614144

Nu îndeplinește condiția prevăzută de art. 30 din Anexa 3 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare: dosar incomplet

 În temeiul prevederilor art. 30 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, candidatul sus-menţionat nu pote participa la concurs, acesta neîndeplinind condiţiile legale privind participarea la concurs.


Afișat azi 26.11.2021                                                                                Secretarul comisiei de concurs

 
 
Rezultatele evaluarii psihologice a candidatilor inscrisi la concursurile pentru ocuparea unor functii vacante de ofiter la Clubul Sportiv Dinamo

ANUNȚ

Privind REZULTATELE EVALUĂRII PSIHOLOGICE a candidaților înscriși la  concursurile organizate de Clubul Sportiv Dinamo București, pentru ocuparea unor posturi vacante de ofițeri de poliție la Serviciul Resurse Umane (poz.20) și Biroul Implementare Proiecte și Dezvoltare (poz.170):

Nr.crt.

Nr. Cod atribuit  candidatului

Rezultat evaluare psihologică

 1.  

4614226

APT

 1.  

4614159

APT

 1.  

4613883

APT

CS Dinamo, 25 noiembrie 2021 

 
   
Concurs pentru ocuparea functiei de conducere vacante de presedinte club sportiv al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucuresti

 A N U N Ț

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne;

Ministerul Afacerilor Interne cu sediul în Municipiul București, Piața Revoluției nr. 1A, Sectorul 1, organizează,

C O N C U R S:

Pentru ocuparea funcției de conducere vacante de președinte club sportiv al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti, prevăzută la poziția 1 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă.

Cererile de participare la concurs (conform modelului din Anexa nr. 1 la Anunț) vor fi adresate conducerii MAI și vor fi depuse la adresa de e-mail a Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucureşti: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , până la data de 03.12.2021, ora 16.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare).

Cu aceeași ocazie vor fi depuse, exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), și documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, astfel:

 1. Curriculum vitae, model Europass, Anexa nr. 9 la Dispoziția directorului general al DGMRU nr. II/1620/2015;
 2. copii ale actului de identitate și ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului, inclusiv cele referitoare la cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
 3. adeverință care conține rezultatul ultimului examen de bilanț, eliberată de medicul de unitate, potrivit Dispoziției Directorului Direcției Medicale nr. 826079 din 04.12.2018;
 4. declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (Anexa 2 la Anunț);
 5. adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unității de provenienţă, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 1,4,6,7,8,10 și 11 din prezentul Anunț.

După finalizarea concursului, candidatul declarat „admis” va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor.

Read more... [Concurs pentru ocuparea functiei de conducere vacante de presedinte club sportiv al Clubului Sportiv ”Dinamo” Bucuresti]
 
 
Tabel cu rezultatele obținute la proba practică - post vacant agent I Serviciul Organizare și Instruire Sportivă

TABEL CU REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA  PRACTICĂ

pentru ocuparea postului vacant de agent I – poziţia 203  din statul de organizare al clubului, la Serviciul Organizare și Instruire Sportivă, organizată în data de 25.11.2021

  

Nr.crt

Număr de înregistrare atribuit

candidatului / Postul pentru care candidează

Nota finală acordată*

ADMIS/RESPINS

1.

4614158/

Agent I, Poziţia 203

10 (zece)

ADMIS

* Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate pentru fiecare probă

* Nota finală conţine 1 (unu) punct din oficiu

CS Dinamo, 25 noiembrie 2021

 
   

Page 7 of 16

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Agrement Fitness

Program Competitional

Săptămâna 24-30 ianuarie 2022

Baschet. Liga Națională (etapa 18): 30 ianuarie, ora 18:00: CSM OHMA Timișoara – Dinamo

Polo. Superliga (etapa 10), 28 ianuarie (ora 11:00) și 29 ianuarie (ora 11:00): Dinamo – CSA Steaua. Bazin Tolea Grințescu - Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 14), 26 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): CSA Steaua – Dinamo. Sala Regimentului de Gardă Mihai Viteazu

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 15), 31 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): Dinamo – CSS CNE LAPI Dej SCM Zalău. Sala Dinamo

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 14), 28 ianuarie, ora 18:00 (TVR3): CS Rapid București – Dinamo

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Sinteza DGA

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Online Guests

We have 175 guests online