Noutăți:
Română (România)English (United Kingdom)
Home Administrativ Carieră

Carieră

Rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer I la Secția Sporturi Individuale-Gimnastică

TABEL NOMINAL

cuprinzând rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer I  la Secția Sporturi Individuale-Gimnastică

Nr.crt

Număr de înregistrare atribuit

candidatului / Postul pentru care candidează

Nota obținută la testul scris

Observații

1.

4612345/

Ofițer I, Poziţia 239

7,48 (șapte,patruzecișiopt)

Candidatul  nemulțumit  de rezultatele obținute la testul scris pot formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, respectiv 19.11.2021, ora 1600.

Read more... [Rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer I la Secția Sporturi Individuale-Gimnastică]
 
 
Rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de agent I la Centrul Sportiv Brașov - Judo masculin

TABEL NOMINAL

cuprinzând rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de agent I

 la Centrul Sportiv Brașov - Judo masculin 

Nr.crt

Număr de înregistrare atribuit

candidatului / Postul pentru care candidează

Nota obținută la testul scris

Observații

1.

4612624/

Agent I, Poziţia 302

9,55 (nouă, cincizeci și cinci)

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la testul scris pot formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, respectiv 18.11.2021, ora 1600.

Read more... [Rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de agent I la Centrul Sportiv Brașov - Judo masculin]
 
 
Concurs pentru ocuparea prin încadrare directă a unui post vacant de ofițer de poliție prevăzut cu funcția de ofițer principal I la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. art. 9 alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport nr. 4611958  din 18.10.2021, aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Clubul Sportiv ”Dinamo” Bucureşti organizează concurs,

Secţiunea I – POSTUL SCOS LA CONCURS

Pentru ocuparea postului vacant de ofițer de poliție prevăzut cu funcția de ofițer principal I la poziția 40 din statul de organizare al Clubului la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului prin încadrarea directă a persoanelor care  îndeplinesc cumulativ condițiile legale și cerințele de ocupare prevăzute fișa postului.

Secţiunea a II-a – CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1. Condiţii generale:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”);

e) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (verificarea condiției se realizează cu ocazia examinării medicale);

f) să îndeplinească condițiile specifice de ocupare, prevăzute în fișa postului;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu le fi încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g), h), i), k), l) și n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;

k) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

l) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

m) prin încadrare/reîncadrare, potrivit nivelului studiilor și/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă;

n) candidatul declarat “admis” la concurs nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Candidații care au calitatea de agent de poliție vor fi programați pentru a susține evaluarea psihologică după expirarea perioadei de înscriere la concurs, iar după finalizarea acestei activități, comisia de concurs va analiza candidaturile, urmând a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora.

Programarea la evaluarea psihologică se face de către Serviciul Resurse Umane din cadrul C.S. Dinamo București și se va desfășura la sediul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din strada Maria Ghiculeasca nr. 47, sectorul 2, municipiul București, sau în altă locație în funcție de numărul candidaților.

Data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate candidaților prin postarea pe pagina de internet: www.csdinamo.ro – Administrativ – Carieră.

Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea testării psihologice.

Read more... [Concurs pentru ocuparea prin încadrare directă a unui post vacant de ofițer de poliție prevăzut cu funcția de ofițer principal I la Serviciul Patrimoniu Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția Mediului]
 
   
Concurs în vederea încadrării directe a două posturi vacante de agent I (conducător autospeciale), din cadrul Serviciului Intendență și Suport Tehnic

        A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport nr. 4611958 din 18.10.2021 aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Clubul Sportiv ”DINAMO” Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, Șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, organizează concurs în vederea încadrării directe a două  posturi vacante de agent I (conducător autospeciale), din cadrul Serviciului Intendență și Suport Tehnic,  pozițiile 161,162 din statul de organizare al Clubului.                   

 

Pot participa la concurs candidații care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilui scoas la concurs, astfel:

A. Condiții legale

 1. Să aibă cetățenie română și domiciliul în România
 2. Să cunoască limba română, scris și vorbit
 3. Să aibă capacitatea deplină de exercițiu
 4. Să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic
 5. Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți
 6. Să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului
 7. Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist
 8. Să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea
 9. Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni
 10. Să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani
 11. Să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege

Candidatul declarat ,,admis,, la concursul pentru ocuparea postului vacant prevăzut a fi încadrat ca polițist, prin încadrare directă, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru a vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Examinarea medicală și evaluarea psihologică se va realiza de către structurile de specialitate ale MAI exclusiv pentru candidatul declarat ,,admis,,. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale.

 

Read more... [Concurs în vederea încadrării directe a două posturi vacante de agent I (conducător autospeciale), din cadrul Serviciului Intendență și Suport Tehnic]
 
 
Rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer I la Secția Sporturi Individuale - Tir

TABEL NOMINAL

cuprinzând rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de ofițer I  la Secția Sporturi Individuale - Tir

 

Nr.crt

Număr de înregistrare atribuit

candidatului / Postul pentru care candidează

Nota obținută la testul scris

Observații

1.

4612191/

Ofițer I, Poziţia 287

9,26 (nouă, douăzecișișase)

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la testul scris pot formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare.

Read more... [Rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului vacant de ofițer I la Secția Sporturi Individuale - Tir]
 
   
Concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de asistent medical principal - agent de poliție la Cabinetul medical sportiv

A N U N Ţ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport nr. 4611958 din 18.10.2021 aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Clubul Sportiv ”DINAMO” Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, Șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, sector 2, organizează concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de asistent medical principal - agent de poliție, la poziția 366 din statul de organizare al unității, la Cabinetul medical sportiv.

 

Pot participa la concurs candidații care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilui scoas la concurs, astfel:

A. Condiții legale

 1. Să aibă cetățenie română și domiciliul în România
 2. Să cunoască limba română, scris și vorbit
 3. Să aibă capacitatea deplină de exercițiu
 4. Să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic
 5. Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți
 6. Să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului
 7. Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist
 8. Să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea
 9. Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni
 10. Să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani
 11. Să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege

Candidatul declarat ”admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prevăzut a fi încadrat ca polițist, prin încadrare directă, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru a vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Examinarea medicală și evaluarea psihologică se va realiza de către structurile de specialitate ale MAI exclusiv pentru candidatul declarat ,,admis,,. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale.

Read more... [Concurs în vederea încadrării directe a unui post vacant de asistent medical principal - agent de poliție la Cabinetul medical sportiv]
 
 
Concurs pentru ocuparea prin încadrare directă a două posturi vacante de agenți de poliție la Compartimentul Comunicații și Tehnologia Informației

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. art. 9 alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere Nota-Raport  nr. 4611958  din 18.10.2021, aprobată de conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

Clubul Sportiv ”Dinamo” Bucureşti organizează concurs,

Secţiunea I – POSTURILE  SCOASE  LA CONCURS

Pentru ocuparea posturilor vacante de agenți de poliție prevăzute cu funcțiile de agent I la pozițiile 181 și 182 din din statul de organizare al Clubului la Compartimentul Comunicații și Tehnologia Informației, prin încadrarea directă a persoanelor care  îndeplinesc cumulativ condițiile legale și cerințele de ocupare prevăzute fișa postului.

Secţiunea a II-a – CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). 
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 7. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 8. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 9. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă  pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 12. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 13. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 14. să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv:

-        să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate, de nivelul prevăzut de fișa postului[1];

-        pregătire de bază: studii liceale, profil tehnic,  absolvite  cu diplomă  de bacalaureat;

-        pregătire de specialitate: curs  de electrician, electronist sau electrotehnist absolvite cu certificat de calificare profesională emis conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;

Atenţie! Nu se admit derogări de la nici una dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

Read more... [Concurs pentru ocuparea prin încadrare directă a două posturi vacante de agenți de poliție la Compartimentul Comunicații și Tehnologia Informației]
 
   

Page 3 of 10

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Agrement Fitness

Program Competitional

Săptămâna 29 noiembrie - 5 decembrie 2021

Handbal. EHF Champions League (etapa 9), 2 decembrie, ora 19:45: Telekom Veszprem HC – Dinamo

Volei masculin. CEV Cup (16-imi de finală / tur), 1 decembrie, ora 17:00: Dinamo – United Volleys Frankfurt (Ger). Sala Dinamo

Volei masculin. Divizia A1 (etapa 9), 4 decembrie, ora 17:00: Dinamo – Olimpia Titanii București. Sala Dinamo

Volei feminin. Cupa României (faza a II-a, tur), 1 decembrie, ora 13:00: Dinamo – CSO Voluntari

Volei feminin. Divizia A1 (etapa 9), 4 decembrie, ora 13:00: Dinamo – CS Medgidia. Sala Dinamo

Agrement Natație

Agrement Tenis de Masa

Hidrokinetoterapie

Initiere/Agrement Tenis

Sinteza DGA

Ghid informare

Ghid_informare_DGA

Online Guests

We have 278 guests online